Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЧЕЙНДЖЪТ ПАК ТРОВИ ЧЕРНОМОРСКИЯ ТУРИЗЪМ

Сарафите си изпросиха боя с чалъмите, които прилагат на туристите по Черноморието, и от следващата година дейността им ще бъде подложена на още по-жесток контрол. Вестник БАНКЕРЪ научи, че експерти в Министерството на финансите вече разработват проект за промени във Валутния закон, според който курсовете купува и продава на чейнджбюрата ще могат да се отклоняват с не повече от 10% от референтните (препоръчителните) курсове за съответната валута, които БНБ обявява всеки ден. Например, ако Централната банка е посочила, че 1 щ. долар се обменя за 1.59 лв., обменните бюра ще могат да продават щатската валута за не повече от 1.74 лв. и да я купуват за не по-малко от 1.44 лева. Що се отнася до европарите, тъй като курсът им е фиксиран спрямо националната ни валута на ниво 1.95583 лв. за 1 евро, обменните бюра ще могат да го продават за не повече от 2.15 лв. и ще го купуват за не по-малко от 1.76 лева. Експертите във финансовото министерство се надяват, че с въвеждането на тези ограничения ще бъдат избегнати сегашните аномалии да се обявяват курсове купува от 1.16 лв. за долар и 1.2 лв. за евро. В момента тези котировки се кипрят на много от таблата на обменните бюра в курортите. А сарафите не могат да бъдат санкционирани за това, което обявяват, тъй като то никъде не е забранено. Много от чуждестранните туристи, които искат да обменят валута, обаче не обръщат внимание на таблата с курсовете, а заради езиковата бариера не могат да получат точна информация за котировките. Така че разбират, че са ужилени чак след като напуснат бюрото. Впрочем това се случва и на много българи, които поради незнание или невнимание също обменят долари и евро по неизгодни курсове. Дори подписват договори за покупко-продажба.За да се намалят възможностите за измами, в наредбата за обменните бюра ще бъде въведено изискването котировките да бъдат обявявани до втория десетичен знак. Например бюрото ще може да купува евровалута на цена от 1.97 лв. за 1 евро, а не при котировка 1.974 за 1 евро. Има идея на таблата за обявяване на курсовете освен графите за купува и продава задължително да се изписва и разликата между двете котировки. Служителите на Министерството на финансите наричат тази нова графа неизгоден курс, защото от него щяло да става ясно с колко сарафите дерат наивните клиенти.Друга мярка, която ще бъде въведена с промените във Валутния закон, е лицензирането на обменните бюра. В момента търговците, които развиват сарафски бизнес, трябва само да уведомят Министерството на финансите, че смятат да разкрият пункт за обмяна на валута. И моментално започват бизнес, без да се нуждаят от разрешение или да са длъжни да изпълняват някакви специални изисквания за размер и произход на капитала или към условията в помещението, където се извършва обмяната на валута.Преди година, когато отново се развихри скандал за измамите в чейнджбюрата по Черноморието, се появиха идеи тази дейност да извършват само структури, които са собственост на банки или на лицензирани финансови институции - например инвестиционни посредници и застрахователни дружества. Тогава обаче управляващите подминаха тази възможност, като я окачествиха като прекалено радикална. Но така оставиха за още един сезон сарафския бизнес в ръцете на еднолични търговци и ООД-та. Резултатът е налице - измамите в бюрата продължават, въпреки че при посещението си заедно с финансовия министър Милен Велчев в Бургас на 7 и 8 август главният данъчен директор Николай Попов заяви, че в сравнение с миналата година оплакванията от некоректността на обменните бюра са два пъти по-малко. Но проблемът все пак остава. Затова се и обмислят промени във Валутния закон.Мерки срещу сарафските измами наистина са необходими и те трябва да са възможно най-суровите, защото валутните абракадабри на чейнчаджиите са сериозна заплаха за туристическия бизнес в България. А благодарение на него, според данните на БНБ за платежния баланс на държавата, през 2003-а в страната ни са влезли чисто 797.9 млн. евро. Всъщност туризмът е един от малкото бизнеси, които носят чисти валутни приходи на държавата, и правителството трябва да полага специални грижи, за да го защити от измамници и да осигури нормалното му развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във