Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЧАКАМЕ ЦАРСКИТЕ КРЕДИТИ ПО КОЛЕДА

Първите царски кредити ще бъдат отпуснати по Коледа. Този подарък обеща социалният министър Лидия Шулева, след като правителството одобри проекта, разработен от подшефното й ведомство за създаване на прословутата гаранционна схема за микрокредитиране. Целево за бъдещия гаранционен фонд държавният бюджет осигурява 20 млн. лева. Така ще се облекчи достъпът на малките и новосъздадени фирми и на дребните предприемачи до свободни финансови ресурси, за да развият и да разширят бизнеса си, твърди Шулева. Със средствата от създадения фонд ще се гарантират микрокредити в размер от 5000 до 15 000 лева. Лихвата по тях ще е 10 на сто. Кредитите ще са безлихвени за хората, които са в неравностойно социално положение (основно безработни), тъй като фондът ще покрие изцяло лихвата по тях. Самите заеми, които ще се отпускат по новата схема, ще са три вида. Инвестиционните са със срок до пет години, оборотните - до една година. При смесения вид ще се изисква до 75% от кредита да се използва за инвестиционни цели, а останалата част от парите могат да се използват като оборотни средства. Максималният гратисен период е шест месеца.Фондът ще издава гаранционно обезпечение от 70 до 100% от стойността на кредитите. Необходимо е кандидатът за царските пари също да даде и 100% обезпечение или във формата на ипотека на имоти, или като договор за поръчителство. За обезпечение на заема ще се приемат и дълготрайни активи, които евентуално ще бъдат купени с него.Работната група на социалното министерство обаче още води преговори с банки, които биха партнирали на държавата по този проект. Избраните финансови институции ще набират заявления от кандидатите, които ще имат специален формуляр. Бъдещите предприемачи трябва да представят и бизнесплан. В него социалното министерство иска да види реалистична бизнесидея. Банките ще приемат и оценяват тези идеи. Социалният министър или упълномощен от него служител ще подписва гаранцията по кредита. Цялата тази процедура ще протича много скоростно - всичко ще свършва най-много за десет работни дни, обеща Шулева. От тези благинки обаче ще могат да се възползват ограничен кръг желаещи да правят бизнес. Изгодните условия ще важат само в десет общини на пет области - Видинска, Врачанска, Силистренска, Търговищка и Разградска. Приоритетни за гаранционния фонд са новосъздадени или съществуващи микропредприятия и кооперации, земеделски производители (физически и юридически лица), занаятчии. С предимство ще се ползват и няколко групи безработни, които искат да отворят своя фирма - онези, които са на борсата повече от една година, младежите от 20 до 29 години, безработни жени, представители на малцинствата и инвалиди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във