Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА САМА ЩЕ ОДОБРЯВА БЮДЖЕТА СИ

Парламентът ще бъде лишен от привилегията да одобрява годишния бюджет на БНБ. Това предвижда проектът за изменение на закона за Централната банка, който бе внесен на 28 юни в Народното събрание, след като на 24 юни бе одобрен от Министерския съвет. В него се предвижда приходите и разходите на БНБ да се одобряват от управителния й съвет, а парламентът ще може само да получава отчет за изпълнението им.В мотивите към проекта за изменение на Закона за БНБ е отбелязано, че досегашната практика парламентът да одобрява бюджета на емисионната ни институция е несъвместима с изискванията на Устава на Европейската централна банка за независимост на централните банки на държавите членки на ЕС. Премахването на това несъответствие е абсолютно наложително, ако страната ни иска две години и половина след приемането й в ЕС да се присъедини и към Европейския валутен съюз.Със същата цел в закона за БНБ подробно ще бъдат описани институциите, които БНБ не може да кредитира, ще бъдат ограничени възможностите за отстраняване на членовете на УС на Централната банка преди изтичането на мандата им и ще бъде дадено право на гуверньора да обжалва пред Европейския съд евентуално решение на парламента за предсрочното му освобождаване от длъжност.На членовете на УС на БНБ ще бъде забранено да търсят и да получават консултации от членове на българските държавни институции, както и от служители в институции на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във