Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ПОЛУЧАВА ПЪЛНА НЕЗАВИСИМОСТ

Измененията в Закона за БНБ задължително трябва да бъдат приети от Народното събрание до края на годината. И за да бъде спазен срокът депутатите решиха да заседават в събота - на 11 декември. Тогава освен измененията в Закона за БНБ парламентът ще гласува и бюджетът на Централната ни банка за следващата година. Основната цел на промените в закона е да се уеднаквят разпоредбите, регулиращи дейността на БНБ с нормативните документи, действащи в Европейската система от централни банки. А най-важното изискване на ЕС е да се гарантира пълната независимост на емисионните институции от намесата на изпълнителната и законодателната власт в оперативната им дейност.Точно с тази цел новите разпоредби в Закона за БНБ ще дадат право на управителния й съвет сам да одобрява годишния й бюджет, а не, както е досега, да го внася за гласуване в парламента.Независимостта на Централната банка ще бъде гарантирана и чрез законовата забрана за предсрочно прекратяване на мандата на управителя, подуправителите или на членове на управителния й съвет. Измененията в закона предвиждат това да става единствено ако някои от тях не отговарят на изискванията за изпълняване на служебните си задължения, ако не може да ги упражнява за повече от шест месеца или ако бъде осъден за тежко престъпление. Като допълнителна мярка за защита се смята и предвидената промяна в закона, която ще даде възможност на управителя да обжалва евентуалното си преждевременно освобождаване от длъжност пред съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във