Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА Е ПОЛИТИЧЕСКИ УЯЗВИМА

V Първият Закон за Българската народна банка след 10 ноември 1989 г. е приет от Великото народното събрание през юли 1991 година. В него е записано, че тя е емисионна институция, което означава, че има изключителното право да емитира банкноти и да сече монети. И още, БНБ е с капитал от 200 млн. лв., който е изцяло внесен от държавата. Според закона от 1991-а тя се ръководи от управителен съвет, пленарен съвет и управител. Тогава в УС на БНБ влизат управителят й Тодор Вълчев и тримата й подуправители Емил Хърсев, Ганчо Колев и Милети Младенов, които са избрани от парламента, както и петима членове (началници на управления в банката), назначени от президента на републиката. V Според първия демократичен закон за устройството и дейността на БНБ мандатът на всички участници в управителния й съвет е петгодишен. И първите негови членове са гуверньорът й и подуправителите. Останалите петима членове - от квотата на президента, са началника на управление Емисионно Розалина Нацева, шефът на управление Левови операции Любомир Филипов, главният икономист Любомир Христов, както и началниците на управленията със стратегическо значение за икономиката Валутно и Банков надзор - съответно Стоян Шукеров и Камен Тошков.V В пленарния съвет на БНБ, който бе със съвещателни функции, участваха управителят на БНБ и шестима посочени от него икономисти, финансисти и преподаватели в икономически институти. По-важното е, че чрез този съвет гуверньорът на Централната банка разшири неимоверно влиянието си. Причината е, че по онова време пленарният съвет имаше привилегията да определя годишния бюджет на Централната банка.V През есента на 1995 г. социалистическото правителство на Жан Виденов иска от подуправителите на БНБ Ганчо Колев и Милети Младенов да подадат предсрочно оставките си. Двамата са привикани в Народното събрание, където им е оказан натиск от лидерите на БСП. Въпреки това те отказват да се разделят силово с подуправителските си кресла. След този скандал социалистите, в чиито ръце е изпълнителната власт, решават да орежат независимостта на БНБ. За целта през април 1996-а те променят устройствения й закон, като в чл.15 от него вкарват текст, който гласи, че мандатите на управителя и тримата му заместници могат да бъдат прекратени предсрочно от Народното събрание, ако за това гласуват три пети (60%) от депутатите. Но това така и не се случва.V Ганчо Колев и Милети Младенов изкарват пълните си мандати и на 28 юни 1996-а на тяхно място за подуправители са избрани Евгени Узунов и Пламен Илчев.V Верижните банкови фалити от септември 1996-а и разразилата се през февруари-март 1997 г. хиперинфлация изхвърлят социалистите от властта. МВФ налага императивно условието в страната ни да бъде въведен Валутен борд. Новият валутен механизъм регламентира фиксирането на лева към германската марка в съотношение 1000 лв. за 1 г. марка и е наложен с приетия на 5 юни 1997 г. напълно нов Закон за Българската народна банка. С него и се забранява също тя да финансира държавата и общините (с изключение на кредитите от МВФ, преминаващи през нейните сметки). По силата на променения през 1997-а Закон за БНБ се въвеждат нови срокове на мандатите на управителя, подуправителите и членовете на управителния й съвет. Народното събрание избира за гуверньор с шестгодишен мандат Светослав Гаврийски. Подуправител и началник на управление Емисионно става Мартин Заимов, който също получава шестгодишен мандат. Емилия Миланова е назначена за подуправител и началник на управление Банков надзор с мандат от четири години, а Валентин Цветанов става подуправител и началник на управление Банково за срок от две години. След като мандатът на Цветанов приключва през 1999-а, на негово място с шестгодишен мандат е избран Божидар Кабакчиев. През 1997 г. президентът Петър Стоянов назначава трима членове на УС на БНБ. Това са проф. Георги Петров с мандата за една година, проф. Гарабед Минасян за срок от три години и Румен Аврамов - с мандат от пет години. От 1997-а досега Законът за БНБ претърпява само няколко козметични промени, които са свързани с приемането на други нормативни документи - като закона за Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите в банките, Закона за деноминацията на лева, Закона за банките и Закона за банковата несъстоятелност. Междувременно обаче по силата на гласуваните в този закон мандати от управителния съвет си отидоха гуверньорът Светослав Гаврийски и Мартин Заимов, който се оттегли малко преди това по собствено желание. Мандатът на Емилия Миланова бе подновен през 2001-ва за срок от шест години . В управителния съвет остана подуправителят Божидар Кабакчиев, чийто мандат изтича през юни 2005 година. Избраният нов гуверньор Иван Искров ще управлява БНБ до средата на 2009 година. Тогава ще изтече и мандатът на подуправителя и началник на управление Емисионно Цветан Манчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във