Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Ценоразпис на риска

Надеждата на шофьорите за по-справедливи цени на застраховките "Гражданска отговорност" отново покълна с настъпването на новата 2018 година. Това е ефектът от заканата на мениджърите на застрахователни компании  прилагането на системата бонус-малус да започне и у нас още през първите месеци на 2018-а. Идеята е водачите на МПС без нарушение да плащат по-ниска цена от базовата, която е в момента, а хората с нарушения - по-висока. За най-недисциплинираните шофьори цената може да скочи до 100% спрямо базовата, а за изрядните намалението ще е до 50 процента.

За въвеждането на системата бонус-малус у нас се говори повече от две десетилетия. Реално обаче стъпки в тази посока бяха предприети  след приемането на Кодекса за застраховането, което се случи в последните дни на 2015-а. Преди да започне прилагането на системата обаче, беше необходимо да бъдат създадени  редица предпоставки. На първо място, консултантът - гръцката структура на "Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс", трябваше да извърши анализ на данните за пътнотранспортните произшествия, включително и на тежките, при които настъпват телесни увреждания или смърт. Както и на данните за честотата на събитията и за размера на изплатените претенции по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Нужен беше и анализ на нарушенията на правилата за движение по пътищата, които водят до  тежки пътнотранспортни произшествия.

Напомняме, че гръцката структура на "Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс" е международната компания, която бе избрана в последните работни дни на 2016-а за консултант при оценката на риска и за изготвянето на изискванията за системата бонус-малус при сключването на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите в България.

Предвижда се въпросната методология да стане  основа за създаването на наредба и в нея  да бъде точно определена датата, от която ще започне прилагането на системата бонус-малус, както и всички условия за това, включително и кои са  коригиращите фактори, а също какви исторически данни и за какъв период ще се използват.

"От гледна точка на технологията всичко е готово и работи. Системите на Гаранционния фонд, на застрахователите и на КАТ вече са свързани и работят - има технологичен обмен. Това, което остава да се случи, е консултантът "Ърнст и Янг" да представи методологията в окончателния й вид", обясни пред "БАНКЕРЪ" председателят на Асоциацията на българските застрахователи Светла Несторова. Тя добави, че методологът все още работи, за да получи окончателния вид на коефициента и на правната рамка. Така че очакванията са окончателен вариант на методологията да бъде предоставен в Комисията за финансов надзор (КФН) през Новата година.

Въпреки че бонус-малус все още не е готова, застрахователите вече ползват преимуществата на системата за автоматичен обмен на информация за  произшествията, в които е участвал даден шофьор и автомобил. 

"Всяка полица "Гражданска отговорност", която е издавана в последния един месец, отговаря  на условията на системата за автоматичен обмен. Няма друг начин да се издават полици. Това е системата в рамките, на която ще функционира бонус-малус", разясни Светла Несторова.   

Какво ще се санкционира?

Важно да отбележим, че в чужбина водещ момент в методологията на системата е броят на  предизвиканите произшествия. При пътната действителност у нас обаче шофирането след употреба на алкохол и под въздействието на наркотици също би трябвало да бъде взето като ценообразуващ фактор. 

"Със сигурност ще се санкционира шофирането с превишена скорост, защото това нарушение най-често води до инциденти на пътя", обяви наскоро заместник-председателят на КФН Ралица Агайн-Гури. Тя обясни, че високата скорост  е  причина за една трета от инцидентите на пътя - общо 1 милион произшествия за периода от 2014 до 2017 г., като 68 хил. от тях са довели до смърт или до различни телесни повреди.

"Разходите за пътни инциденти за последните десет години, изплатени от Гаранционния фонд, са над 1 млрд. лв., но  ще достигнат до 2 млрд., тъй като се изплащат по-късно", уточни тя.

Ралица Агайн посочи, че при определянето на цената ще се вземат предвид всички регистрирани нарушения и влезлите в сила наказателни постановления за един водач. Другите нарушения, които ще влияят на цената на застраховката, са отнемането на предимство, рязката смяна на посоката на движение и неспазването на дистанция.

Новата технология за оценка на риска ще промени коренно досега действащите правила при формирането на цената на застраховката. Все още  водеща е кубатурата на двигателя на МПС, възрастта на шофьора и населеното място, в което се кани да кара колата си.

"Застрахователите са свободни да определят тарифите си и те правят това, както преценят - по рискови групи. Трябва да се има предвид, че това се случва в условия на почти перфектна конкуренция, защото всички предлагат един и същи продукт. Единственото на база, на което реално се конкурират, е цената", обясни Светла Несторова.

С въвеждането на бонус-малус обаче размерът на полицата няма да се определя на база на  субективната преценка на застрахователя. Коефициентът ще се формира на база на официална статистика и той ще бъде един и същ за всички застрахователи.

Според бранша чрез новата система акцентът ще се постави върху автомобила, а не върху шофьора.

"Не съм виждала окончателната рамка, разработена от консултанта, но здравият разум сочи, че щом "Гражданската отговорност" е на автомобила, то би следвало и бонус-малусът да е за автомобила", заяви председателят на Асоциацията на българските застрахователи.

Така например, ако в рамките на едно семейство собственик и подписващ полицата е най-неактивният шофьор без никакви произшествия, но автомобилът се ползва и от водач  с по-рисков профил, който е  причинил ПТП, цената на застраховката ще се повиши, макар че собственикът й не е бил физически виновен.  

Съществува ли обаче риск голямата разлика в цените, които са плащали досега "по-лошата" категория водачи, да ги мотивира към шофиране без застраховка? Логичният отговор е - да. Това решение обаче ще им излезе още по-солено. За превенция на подобни нарушения в Кодекса на застраховането бе предвидено при шофиране без задължителната застраховка да бъде отнемана регистрацията на автомобила. 

Преди да се пристъпи към заличаване на регистрацията, до собственика се пращат две уведомления. Първото е от Гаранционния фонд и най-късно  две седмици след датата на уведомлението собственикът на автомобила трябва да представи сключена застраховка. Ако не го направи, Гаранционният фонд предава информацията на Пътна полиция. 
Второто уведомление идва от регионалната структура на МВР. Аналогично на първото и тук собственикът на автомобила е приканен до 14 дни от датата на уведомлението да представи валидна полица. Ако не го направи, се пристъпва към автоматична дерегистрация на автомобила или служебното му спиране от движение. Служебно дерегистриране не означава сваляне на регистрационните номера, а само че автомобилът няма право да се движи. А това се засича много лесно с таблетите, с които вече снабдяват  и пътните полицаи.

Служебно прекратена регистрация на пътното превозно средство се възстановява също така автоматично, когато Гаранционният фонд прати до МВР съобщение, че автомобилът вече има "Гражданска отговорност". Това се случва през няколко дни. 

Другият вариант е по свое желание собственикът сам да представи валидна застраховка "Гражданска отговорност" пред КАТ. Застрахователни експерти съветват  ако се избере вторият вариант, да се изисква бележка от КАТ, че колата вече не се води дерегистрирана.

Законът предвижда за липса на застраховка "Гражданска отговорност" глоба от 250 лв. - за физическо лице, и 2000 лв. - за юридическо лице или за едноличен търговец. При повторно нарушение наказанието е съответно 800 и 4000 лева. Лице, което не е собственик и управлява МПС без валидна застраховка, се наказва с глоба от 400 лева. При повторно нарушение наказанието е 800 лева.

Изброените глоби обаче се отнасят само до случаите, когато автомобил без застраховка е засечен да се движи по пътищата у нас. Тоест, ако собственик на возило не е имал застраховка, но и не е карал колата си, не дължи никаква глоба - такова е тълкуванието на застрахователните експерти. 

Крият ли обаче по-високите премии и друга опасност - застрахователите да се концентрират към рисковите клиенти с по-високите премии или пък тази група клиенти да стане нежелана? Кратко казано - не, тъй като "Гражданската отговорност" е застраховка със задължителен характер и законът не допуска застраховател да откаже сключването й.   

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във