Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЗК ДАДЕ СИНДИКА НА АГРОПРОМСТРОЙ НА ПРОКУРАТУРАТА

Синдикът на монтанската фирма Агропромстрой Боян Панов си навлече гнева на основния кредитор на дружеството - фалиралата БЗК, тъй като на 3 октомври зад гърба й продаде активите на фирмата на бившия й собственик Борислав Славчов. При това купувачът - монтанското дружество Монти Фудс, което също се контролира от Славчов, не е превел по сметките на синдика на Агропромстрой договорената сума от 3.8 млн. лева. Причината е прозаична - Панов е уредил Монти Фудс с разсрочено плащане до 2007 година. При това без никакви лихви. Като капак на всичко синдикът е продал на монтанската фирма имущество, което е заложено в полза на БЗК, а цялата галимация е одобрена от Монтанския окръжен съд. (А после магистратите се сърдят, когато обществото подлага на критика тяхната дейност.) Синдичката на БЗК Иглика Логофетова е обжалвала продажбата на Агропромстрой пред съда, поискала е отстраняването на синдика Панов и е сигнализирала Монтанската окръжна и Върховна касационна прокуратура за тази сделка. Агропромстрой АД е наследник на скандалноизвестния монтански холдинг Агропромстрой БД и Сие, който задлъжня на БЗК с над 40 млн. г. марки. Собственикът на холдинга - бизнесменът Борислав Славчов, е от онази група бизнесмени, които се къпеха във взетите назаем пари. Фирмата му Агропромстрой БД и Сие е регистрирана като събирателно дружество през 1991 г., а апогеят й е през следващите три години. За отрицателно време тя развива широка селскостопанска, строителна и транспортна дейност, инвестира и в хранително-вкусовата промишленост. През 1994 и 1995 г. са създадени и деветте сателитни дружества, в които Агропромстрой БД и сие е едноличен собственик. В крайна сметка дружеството на Славчов се преобразува в ООД, а по-късно прераства и в холдинг. Самият Славчов се преживява като едноличен господар в Северозападна България, усещайки здравото финансово рамо на БЗК с претенцията, че владее пазара на селскостопански суровини и стоки в този регион.Задлъжнялостта на холдинга обаче нараства успоредно със самочувствието на Славчов. През ноември на 1994 г. банката попада под контрола на Атанас Тилев, който набързо решава да си разчисти сметките със Славчов и да сложи ръка върху групировката му. На 22 септември 1995 г. монтанският бизнесмен е притиснат до такава степен, че продава своите дялове и дяловете на жена си в Агропромстрой БД и сие ООД на БЗК. Но и този път преходността на лицата работи в негова полза. В края на 1995 г. под краката на Тилев започва да пари, а на 8 март 1996 г. той преотстъпва акциите си от БЗК на БНБ. Същевременно Славчов предприема съдебна офанзива, за да отвоюва обратно изгубената си империя, обяснявайки, че е прехвърлил дяловете си от монтанския холдинг на БЗК под грубия натиск на Тилев.На 17 септември 1996 г. Окръжният съд в Монтана връща Агропромстрой БД и сие на фамилия Славчови. Това решение е потвърдено в началото на 1998 г. и от Върховния съд. Същата година Борислав Славчов прекръства върната му фирма в Агропромстрой АД. Независимо под какво име се подвизава империята на Славчов обаче, дългът й от 40 млн. г. марки към БЗК продължава да й виси като воденичен камък. На 17 февруари 1999 г. Монтанският окръжен съд обявява Агропромстрой в несъстоятелност. Славчов обжалва и делото хуква между съдебните инстанции. Едва на 18 септември 2002 г. Агропромстрой окончателно е обявена в несъстоятелност и Монтанският окръжен съд разпорежда осребряването на фирмените активи да започне. Самото съдебно решение е публикувано в Държавен вестник чак на 4 октомври 2002 г. и именно това е датата, от която се смята, че кредиторите на дружеството са официално уведомени за несъстоятелността на Агропромстрой.Междувременно синдикът Панов не губи време. От 18 септември до 4 октомври той провежда един търг, на който предлага обособени части от Агропромстрой АД. Начинанието се проваля поради неявяване на купувачи. След фиаското Панов провежда преговори с контролираната от Борислав Славчов фирма Монти Фудс и дори да сключи с нея договор за продажбата на фалиралото дружество. В резултат на бързата сделка купувачът получава от синдика машини за преработка на месо, чиято стойност е определена на 1.97 млн. лв., съоръжения за мляко и млечни продукти за 1.71 млн. лв. и машини за производство на фураж с цена от 195 хил. лева. Монти Фудс трябва да се издължи на продавача в рамките на 60 месеца (!?), първите две вноски са през 2002 г., а общата им сума е... 35 хил. лева. Завидно в случая е и друго - скоростта, с която магистратите обработват сделката. На 3 октомври - ден преди в Държавен вестник да се появи публикацията за обявяването на Агропромстрой в несъстоятелност, сделката е одобрена от съда, въпреки че дружеството е продадено зад гърба на основния си кредитор - БЗК. Единственият шанс на фалиралата банка е да настоява съдът да обяви сделката за нищожна (тъй като я ощетява) и да иска смяна на синдика на Агропромстрой. Което и прави. Без да се надява, че този път магистратите ще проявят познатото ни усърдие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във