Банкеръ Daily

Финансов дневник

БВП с 3,4% ръст през първото тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 3,4% през първото тримесечие на годината спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 23 884 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. е 20 301 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83,9%), което в стойностно изражение възлиза на 20 042 млн. лева. През първото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 3 820млн. лв. и заема 16% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП, по сезонно изгладени данни, се увеличава с 1,1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0,8%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 1,8%, крайното потребление - с 0,3%, и бруто образуването на основен капитал - с 0,2%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 3,5%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2,6% през първото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5%, а вносът на стоки и услуги - с 1,7%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във