Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪРЗИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЩЕ БЪДАТ НЯКОЛКО ПЪТИ ПО-СКЪПИ

БНБ поиска от банките до 15 септември да бъдат готови за въвеждането на системата за разплащания в реално време (RTGS). Едва преди две седмици обаче те успяха да се запознаят с промените в нормативната база, свързани с новия механизъм на плащания, който се разработва от есента на 2000 година.Така за месец и половина банките трябва да променят вътрешните си правила и информационни системи според изискванията на БНБ. Във връзка с брутния сетълмънт в реално време в средата на юли Централната банка одобри изцяло нова Наредба 3 за плащанията, както и правила и процедури за работа на системата за плащания в реално време. Освен това БНБ промени Наредба 16 за банковите карти и оперативните правила за работа на БИСЕРА.Банките са притеснени от кратките срокове, в които трябва да се пренастроят към новата система. Проблемът е по-сериозен при големите институции като БУЛБАНК, която в момента сменя и основната си счетоводна система. Явно на 15 септември ще оправяме системата в действие - с чука, теслата и вълшебните думички, коментира прокурист на търговска банка.С въвеждането на тази система плащането ще се смята за направено още със записването му в БНБ, което ще съкрати времето за извършване на преводите. Това означава, че дори ако преводът е нареден в 15.30 часа, парите ще пристигнат същия ден. Системата е собственост на Централната банка, която одобри за неин изпълнител френската фирма Монтран.Предвижда се през системата за брутен сетълмънт в реално време да минават всички междубанкови плащания, преводи на клиенти и бюджетни плащания, равни на 100 хил. лв. или над тази сума, както и плащания във връзка с ценни книжа и по сделки с ДЦК. По-бързото разплащане ще позволи срокът за доставка на ценни книжа да се съкрати с един ден и сетълментът ще стане по системата Т+2.Фирмите, които искат парите им да бъдат преведени по-бързо, също могат да се възползват от услугата, ако са съгласни да заплатят по-високата такса. Засега обаче размерът на таксите за преводите не е ясен. Очаква се той да бъде одобрен от управителния съвет на БНБ в началото на септември. Известно е само, че таксите ще се променят според часа на превода, като ще се използват коефициенти според часовия пояс. Най-скъпи ще бъдат плащанията, направени от 14 до 16 часа. Предвижда се те да струват пет пъти повече от преводите, наредени преди 10 часа. Излиза, че най-евтина ще бъде таксата за фирмите, които имат ранобудни счетоводители, а спешните плащания ще бъдат няколко пъти по-скъпи от нормалните. Целта на тази мярка е да се избегне натоварването на системата в пиковите часове.БНБ ще определи единна тарифа за таксите, които ще събира от банките при ползване на системата. Те обаче сами ще определят какви такси ще вземат от своите клиенти и дали ще ги диференцират допълнително, обясни за БАНКЕРЪ Явор Димитров, началник на отдел Платежни и сетълмънт системи в БНБ.За да се избегне натрупването на чакащи плащания, БНБ ще задължи банките да правят отчисления в резервен обезпечителен фонд. Банките, които не са имали достатъчна ликвидност и са ползвали средства от фонда, са длъжни да ги възстановят. В противен случай те са заплашени да бъдат изключени от системата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във