Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ СА В ДОБРО ЗДРАВЕ

ДОСЕГАШНИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РЪСТА НА КРЕДИТИТЕ НЕ ДАДОХА РЕЗУЛТАТХанс Фликеншилд, ръководител на мисията на МВФ за България, пред в.БАНКЕРЪГ-н Фликеншилд, кои са приоритетите на сегашната мисия на МВФ?- Първо ще огледаме изпълнението на икономическата програма за 2004 година. С правителството имаме твърди договорености и трябва да видим дали са изпълнени. След това ще обсъдим икономическите показатели за следващата година, като се надявам, че ще успеем да се договорим за параметрите на икономическия ръст и на ценовата политика. Ще обсъдим бюджет 2005, както и мерките за ограничаване на ръста в кредитирането, политиката на доходите и структурните реформи.БНБ въведе последните рестрикции върху ръста на заемите на 18 ноември. Не е ли твърде рано да се очакват резултати от тях?- Разбира се, че е твърде рано. Ще трябва да изчакаме, за да видим дали изваждането на цялата касова наличност от минималните задължителни резерви и увеличаването им - от 4% на 8%, които банките начисляват върху привлечените от тях средства за срок над две години, ще дадат очаквания ефект. Вероятно в началото на следващата година ще стане ясно дали те ще доведат до понижаване на ръста на кредитите.Защо тогава МВФ се тревожи за ръста на банковото кредитиране? Какви други надзорни мерки възнамерявате да предложите?- Разочаровани сме, че досегашните мерки не дадоха резултат и темпът в ръста на заемите не намалява. Централната банка наистина приложи мерки, за които се договорихме на предишни мисии, но те не дадоха очаквания резултат. Знаем, че при наличието на Валутен борд е много трудно да се налагат регулации на пазара. Затова, заедно с нас, в България дойдоха и група експерти на МВФ, специализирани в банковото кредитиране, които провеждат паралелна мисия в София. С колегите си от БНБ те ще обсъдят прилагането на алтернативни мерки за намаляване на ръста на заемите.Застрашена ли е според вас стабилността на банковата система?- Не, в никакъв случай. Вярно е, че в момента ръстът на кредитиране е много висок, но изрично подчертавам, че здравето на цялата банкова система е добро. Експертите от МВФ, заедно с българските си колеги, ще преценят какво още е нужно да се направи, за да бъде ограничена кредитната експанзия и да се избегнат всякакви евентуални опасности за банките.Имате ли забележки по приетите от парламента промени в данъчните закони?- Повечето от приетите данъчни облекчения бяха дискутирани с МВФ и ние ги подкрепяме. Настоявахме само да не бъде променяна ставката по данъка върху добавената стойност. Изненада ни и предложението газът за битови нужди да не бъде облаган с акциз. Според нас обаче няма никаква гаранция, че освободеният от този налог газ ще се използва само в домакинствата, а не и като гориво за автомобилите.Ще постигнете ли компромис с финансовия министър Милен Велчев за увеличаване на минималната работна заплата с 25% от началото на 2005 година?- За да има компромис, и двете страни в преговорите трябва да направят отстъпки. Смятам, че има индикации за гъвкавост от страна на правителството. Ще кажа само, че ако правителството увеличи от 1 януари 2005 г. минималната работна заплата с 25%, това ще е отстъпление от постигнатото при предишните мисии на Фонда.Защо МВФ е против изразходването на 135 млн. лв. за образование?- Лично аз смятам, че за образованието трябва да бъдат заделяни повече пари. Съгласен съм, че качеството му трябва да се подобрява и че трябва да се осъществят реформите в тази сфера. Но съм подозрителен, как така изведнъж в края на годината се решава да бъдат изразходвани допълнително 135 млн. лв. за образование? За какво точно са необходими парите - само за компютри ли? И дали учителите, които трябва да обучават учениците, знаят как да работят с тях? Трябва да сме сигурни, че сумата ще бъде похарчена правилно и по отговорен начин и ще бъде съобразена с разходните лимити на бюджета. Трябва да се види също кои други разходи ще бъдат намалени и дали те са с по-ниска степен на приоритет.Какви резултати очаквате в края на мисията?- Има редица въпроси, които предстои да обсъдим с правителството през следващите две седмици. Убеден съм, че ще постигнем напредък и ще се споразумеем. И че на заключителната пресконференция ще можем да заявим, че сме имали още една успешна мисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във