Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРИНЪТ СЕ УЧИ ДА ЖИВЕЕ НА КРЕДИТ

Виолина Маринова, председател на УС на Банка ДСК, пред в.БанкеръГ-жо Маринова, от няколко дни вече сте главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Банка ДСК. Изненада ли ви поканата на надзорния съвет на банката да заемете тази длъжност?- Да, за мен това бе изненада. След едно заседание на надзорния съвет на банката ми бе съобщено, че е взето решение да ми предложат да стана председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор. Предложението дойде изненадващо, тъй като мениджърските екипи на много малко от банките, продадени на чуждестранни инвеститори, в момента се оглавяват от българи, които дълго време са работили в тези кредитни институции. В същото време за мен тази оферта бе признание както за моята работа, така и за работата на останалите служители на банката. Затова приех направеното ми предложение. Естествено, наясно съм с големия ангажимент, който поемам - Банка ДСК да се утвърди като лидер на българския пазар, да бъде една устойчиво развиваща се и печеливша институция и в същото време да бъде успешно модернизирана.Това с модернизацията, наистина ще бъде голямо предизвикателство. Знаете ли, че в много от структурите на Банка ДСК служителите работят като във времената, когато бе държавна - мудно и неефективно? Как ще се справите с този проблем?- Не забравяйте, че преди години на практика ДСК бе монополист при работата с граждани. И въпреки че за изминалите петнадесет години се смениха много служители, манталитет и поведение трудно се променят. Задачата ни е през тази година отношението към клиентите да се промени така, че те да предпочитат услугите на нашата банка пред тези на останалите кредитни институции.Казахте, че предстои преструктуриране в банката. Какви са предвижданите промени?- Вече имаме умението за изграждане и сработване на екипите в отделните структури на банката. Задачата, с която трябва да се справим през годината, е да създадем ефективно действаща клонова мрежа, която да е добре обезпечена с информационни технологии. Така ще могат успешно да се продават пакетите ни от финансови услуги, които включват банкови застрахователни и осигурителни продукти, както и да се обслужват бързо и качествено клиентите.В чисто административен план ще има промени в регионалните структури. Ще запазим броя на клоновете, но ще ги обособим в седем териториални зони, за които ще отговарят отделни регионални звена. На практика те ще бъдат девет, като две от тях ще са в София - за източната и за западната част.В края на 2004 г. Банка ДСК получи от консорциум от чуждестранни банки заем за 140 млн. евро. Има ли решение как ще бъдат използвани тези пари?- Тези 140 млн. евро вече са ни преведени. Една част от тях - още не мога да кажа точно колко процента, ще използваме за повишаване на ликвидността на банката, като закупим държавни ценни книжа. Повечето пари от заема обаче ще използваме за отпускането на потребителски, ипотечни и корпоративни кредити.Вярно е, че кредитирането е най-сигурният източник за печалба на банките, но не се ли опасявате, че доходите на населението се увеличават много по-бавно от неговата задлъжнялост и в един момент това може да доведе до масово просрочване на погасителните вноски по потребителските и жилищните кредити?- Това много зависи от начина, по който банките управляват кредитния риск. Ако ръстът на заемите е съпътстван с добре преценен риск, проблеми не би трябвало да има. За тази цел в Банка ДСК съществуват много строги правила за оценка на кредитополучателите, които, смея да твърдя, се спазват много строго. Стриктно се придържаме и към ограниченията, които ни налага БНБ - като увеличаване на задължителните минимални резерви и по-строгият режим за отпускане на жилищните кредити. Спазването на всички тези правила е доста сигурна защита срещу опасността от евентуални трусове в банковия сектор.Заговорихме за мерките, с които БНБ се опита през 2004 г. да ограничи ръста в кредитирането. Той обаче не само че не намаля, но и се увеличи. Как си обяснявате това?- Знаете, че банките много дълго време - до 1999 г., се въздържаха да отпускат много кредити - и като брой, и като обем. Сигурно си спомняте, че дори правителството по онова време ни критикуваше, че не кредитираме. Сега пък ни упрекват, че отпускаме много заеми. А основната функция на една банка е да кредитира. Стига, разбира се, за това да има търсене от страна на платежоспособни клиенти. В цял свят хората живеят на кредити. Явно че и българинът постепенно се учи на този начин на живот - вместо да спестява дълго време, за да купи жилище, автомобил или някаква стока, той взема заем, купува я и след това я изплаща. А що се отнася до ограниченията на БНБ, тях всички банки ги изпълняват и въпреки това кредитите наистина продължават да растат...Е, защо става така? Откъде населението има средства, за да плаща все по-големите си дългове? Доколкото знам, за да отпусне банката заем на някого, той трябва да я убеди, че има достатъчно доходи...- Всяка банка прави оценка на платежоспособността на своя клиент. До момента статистиката показва, че независимо от големия ръст на кредитите, просрочията по тях са много малко. В Банка ДСК над 97% от отпуснатите заеми се обслужват редовно. Казано по друг начин, само при три на сто от кредитите има забавяне на плащанията или въобще няма погашения. Тези проценти показват, че гражданите разполагат със средства, за да обслужват дълговете си.Не мислите ли, че Банка ДСК поставя твърде ниски изисквания за минималния доход, с който трябва да разполагат гражданите след като направят месечната си вноска - само 60 лева? Как се живее с толкова пари за един месец?- Ами пенсионерите как живеят с пенсия от 60-80 лева.Е те имат и други доходи. Получават пари от децата си...- И кредитополучателите ни имат и други доходи. Да не говорим, че в много фирми реалните възнаграждения на служителите са далеч по-високи от тези, които се отчитат в счетоводните документи.През 2004 г. Банка ДСК успя да пробие във фирменото кредитиране, като от 251 млн. лв. - в началото на годината, заемите, които тя е отпуснала на дружества до края на 2004 г., са около 500 млн. лева. Вярно ли е обаче, че по-голямата част от тях са предоставени на десетина-двадесет фирми?- Не. Ние избягваме подобна концентрация на заемите, тъй като знаете, че тя носи големи рискове за всяка банка. По-голямата част от отпуснатите корпоративни кредити са за малки и средни предприятия. Разбира се, финансирали сме и някои големи проекти, но по-голямата част от отпуснатите заеми са разпределени между много на брой фирми.Ще продължи ли Банка ДСК да създава свои дъщерни дружества и през 2005 година?- Знаете, че банката притежава компании за живото- и общо застраховане, пенсионен фонд и дружество за управление на финансови активи. Имаме и фирма за инкасо и охрана, както и дружество за управление на недвижимите ни имоти - говорим за почивните ни бази. През тази година предвиждаме да създадем и лизингово дружество. Така ще разполагаме с компании, които ще позволят на банката да предлага пакети от финансови услуги - банкови, инвестиционни, застрахователни, осигурителни и лизингови.Има ли намерение унгарската банка ОТР (О Ти Пи), която е едноличен собственик на Банка ДСК, да купува кредитна институция в България?- Не знам за такова намерение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във