Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРИЯ ИЗОСТАВА В КРЕДИТИРАНЕТО

Колкото и да се хвалим със стабилния си банков сектор, от гледна точка на равнището на услугите и възможностите му да подкрепя националния бизнес той все още е твърде назад в сравнение със страните от Източна Европа. Това показват данните от първия доклад на италианската банкова група УниКредито, който анализира пазарите на държавите от т. нар. Нова Европа. Това понятие обхваща всички източноевропейски държави плюс Турция.Докладът бе представен на 11 юни в столичния хотел Радисън от председателя на управителния съвет на БУЛБАНК (УниКредито притежава 85.19% от капитала й) Левон Хампарцумян и от главния оперативен директор на банката Луиджи Ловалио.Според анализите на УниКредито, България се нарежда на едно от последните места по показателя банкови активи към брутен вътрешен продукт (съотношението между тях е 48 процента). Зад нас е само Румъния (съотношението е 32 процента). В Чехия то е 113%, а в Словакия - 95 процента. Общият размер на кредитите в България също е много малък процент от брутния вътрешен продукт - само 20 процента. Зад нас са Румъния и Турция с по 12 процента. Лидер за кредитирането в региона Нова Европа е Унгария. Общият размер на отпуснатите там кредити надхвърля 55% от БВП.В доклада на УниКредито изрично се подчертава, че една от най-привлекателните възможности за развитие на банките в страните от Нова Европа са кредитите за населението. В Европейския съюз този тип заеми формират 52% от всички отпуснати от банките кредити. В държавите от Източна Европа този процент е най-голям в Хърватска (44%), следвана от Полша (с 37%) и от Унгария (с 27%). В България потребителските заеми формират 20% от общия размер на отпуснатите кредити. Зад нас по този показател се нареждат само Словакия (18%) и Литва (13%).Според анализаторите на УниКредито развитието на банковите сектори в страните от Нова Европа е неразривно свързано с чуждестранните инвеститори. Данните от доклада разрушават мита, че единствено българският банков сектор е овладян изцяло от чуждестранни капитали. В страната ни те контролират 86% от всички банкови активи, докато в Естония този дял е 98%, в Словакия - 96%, в Чехия - 95%, и в Хърватска - 90 процента. Единствено в Турция и Словения чуждестранните капитали контролират под 50% от банковите активи. В Турция те притежават 7% от общото балансово число на финансовокредитния сектор, а в Словения - 33 процента.УниКредито е сред най-агресивните инвеститори в банковия сектор на страните от Нова Европа. Тя притежава дъщерни банки и представителства в седем държави - в Полша (Банк Пекао), в Хърватска (Загребачка банка), в България (БУЛБАНК), в Чехия (Живностенска банка), в Словения (Уни Банка), в Румъния (УниКредит - Румъния) и в Турция (Коч Файненшъл Сървисиз). По общ размер на активите, придобити в държавите от Нови Европа - 29.8 млрд. евро, УниКредито се нарежда на първо място сред останалите западни кредитни институции. След нея са австрийската Ерсте Банк, белгийската Кей Би Си Банк, групировката Хипоферайнсбанк/Банк Аустрия, френската Сосиете Женерал, австрийската Райфайзенбанк, италианската банкова група ИНТЕСА и американската Ситигруп.УниКредито се нарежда на първо място по размер на печалбите от региона от Нова Европа ( 349 млрд. евро) и по брой на клоновете си в тези страни (1333 броя). Анализите на експертите от групата показват, че възможностите на западните банки за овладяване на нови пазари чрез приватизацията на държавните кредитни институции в Източна Европа стават все по ограничени. В момента в Полша се предлагат за продажба две банки - Полска Каса Опиеки и Банк Господарски Живношчови, в Унгария е обявена процедура за приватизацията на Пощенска банка, в Словения - на Нова Кредитна Банка Марибор, а в Румъния - на Банка Комерчиале Романа. Единствено в Турция има възможност за по-големи инвестиции в банковия сектор, тъй като се очаква правителството да предложи за продажба четири от най-големите кредитни институции в южната ни съседка - Зираат Банк (която има клон в София), Памук Банк, Вакъф банк и Халк Банк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във