Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ЗАРИБЯВА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

Необезпечени банкови гаранции за фирмите, осъществяващи международни превози, предлага търговска банка България Инвест. Както уточни за в. БАНКЕРЪ изпълнителният й директор Димитър Костов, така кредитната институция, която е част от групата на Алианц България Холдинг, реагира на повишеното търсене на подобни услуги от страна на свои клиенти, занимаващи се с транспортна дейност.Гаранцията обезпечава митническите сборове и дава възможност за транзитни превози, без да е необходимо стоките да се обмитяват на всяка граница, а после сумите да се възстановяват. Предлагайки този продукт, банката отговаря на новите изисквания на Асоциацията на международните превозвачи (АЕБТРИ). До края на миналата година фирмите са имали възможност да избират между банкови гаранции и финансови застраховки. Но от началото на 2003 г. АЕБТРИ изисква от членовете си да предоставят само банкови гаранции. Чрез тях асоциацията гарантира пред чуждестранните митници, че ще им бъдат платени всички дължими мита и такси за превозените стоки. Фирмите за международни превози у нас са около 4000 на брой. Повечето от тях обаче са малки или средни и се сблъскват с проблема за обезпечаването на тези гаранции, тъй като не разполагат с достатъчно активи за целта. Банката издава гаранцията само на фирми, които отговарят на изискванията за членство в АЕБТРИ. За по-малките по размер гаранции - от 3000, 5000 и 8000 щ. долара, е нужна само декларация, че фирмата не дължи данъци, а за гаранция от 50 000 щ. долара това трябва да бъде удостоверено от съответната данъчна служба. Гаранцията от 3000 щ. долара се издава на превозвачи, на които карнетът им е изгубен, откраднат или унищожен. За нея клиентът плаща на България Инвест комисиона от 180 щ. долара. За да издаде ТИР-карнет, АЕБТРИ иска превозвачът да представи гаранция от 5000 щ. долара. Цената на тази банкова услуга е 300 щ. долара. Така се гарантира покритието на всички неплатени от фирмата мита и такси на стойност до 50 000 долара. За гаранциите от 8000 щ. долара клиентът трябва да заплати 480 щ. долара. Те осигуряват достъп до режим ТИР при извършване на превози за рискови държави (Русия, Украйна, Беларус и Казахстан - там стават най-големите нарушения). Най-високата гаранция - от 50 000 щ. долара, се иска за превоз на стоки като захар, захарни изделия, кафе, животински продукти и живи животни. Причината е, че и митата за тях са много високи, а превозвачите са склонни да избягват плащането им. За предоставянето на тази гаранция България Инвест взема 2600 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във