Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРИЯ Е ПРИНУДЕНА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ПАРИЖКИЯ КЛУБ

След като стана известно подготвяното решение на Парижкия клуб за редуциране и реструктуриране на външните дългове на Ирак, българските власти побързаха да съобщят успокояващата новина, че това нас не ни засягало, понеже не сме членове на този клуб. Доста наивно, за да е вярно.Както е известно, Парижкият клуб се учредява от държавите кредитори през 1956 г. с ключовото предназначение да съдейства за уреждане на дълговите проблеми на развиващите се страни, като важна роля в него играе и МВФ. Зад фасадата на тази формулировка се крие стремежът на клуба да се противопостави на авантюристичните помисли на правителства от развиващи се страни с лоша кредитна репутация, които се чудят как да не обслужват своите дългове. Преговорите с тях не се водят сепаративно, а под председателството на висш администратор от френското Министерство на финансите. Договорената схема е общовалидна за всички кредитори и зависи от конкретното икономическо състояние на длъжника. Обичайно се прилагат няколко типови схеми на консолидиране и разсрочване на необслужвани дългове, а в отделни случаи са допустими и редукции. Веднъж сключени, споразуменията с кредиторите от Парижкия клуб поемат ролята на еталон за останалите извън клуба официални кредитори. Еталонът се използва не толкова от страната кредитор, колкото от страната длъжник. За нея постигнатите договорености с кредиторите от Парижкия клуб са своеобразна защита срещу агресивни искания от останалите кредитори за по-благоприятен режим на третиране на техните вземания. В първата половина на 90-години на миналия век България води преговори и сключи на три етапа споразумения с кредиторите от Парижкия клуб. Не можахме да постигнем редукция, а само разсрочване за по десет години на необслужваните от страната ни дългове. Така през настоящата - 2004 година, ще изплатим последните траншове по съответните задължения. При уреждането на официалните дългове на страната към официалните кредитори извън Парижкия клуб схемата на разсрочване на задълженията бе в една или в друга степен по-благоприятна за нашата страна, но никога с по-влошени параметри - т.е. по-изгодна за кредиторите ни. Официалните инкасатори на вземания извън Парижкия клуб дори не поставят въпроса за преференциално третиране, защото това се смята за непрофесионално на фона на доминиращата роля на условията, които са договорени с клуба.Тези коментари обезсмислят в значителна степен възникналия у нас дебат за нашите вземания от Ирак. Евентуално споразумение на тази страна с кредиторите от Парижкия клуб ще ни даде ориентира, до който бихме могли да предявим своите претенции. Другите тълкувания напускат финансовия рационализъм и навлизат в сфери, които са трудни за дешифриране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във