Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРИЯ Е ПОЛИГОН ЗА БАНКОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ

Майк Янсен, директор за Централна и Източна Европа в Хюлет Пакард, пред в. БАНКЕРЪМайк Янсен e директор в световноизвестната компания Хюлет Пакард и ръководи сектора, обслужващ финансовата индустрия в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), Близкия изток и Африка. Владеете почти половината свят, подхвърлям на шега, но Майк се съгласява. Уточнява, че става дума за нововъзникналите финансови пазари - от Русия до Африка. Негови клиенти са банки, застрахователни, осигурителни и лизингови компании, които купуват технологии на Хюлет Пакард. Майк е доволен, че HP (Hewlett Packard) не е само хардуерна компания, иначе не би могла да обслужва бизнес нуждите и бизнес целите на финансовия мениджмънт. Задачата ми е да разбера текущите проблеми на банките, за да можем заедно с колегите от екипа ми им предложим адекватни бизнес решения, обяснява Майк. Роден е в Йоханесбург, Южна Африка, където и сега живее семейството му. Има четири деца, най-големият му син е двадесетгодишен. От няколко години Янсен и съпругата му са във Виена, където се намира регионалният офис на HP. Майк има бакалавърска степен по математика, финанси и компютри от университета в Йоханесбург. По-късно защитава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) във Франция. Г-н Янсен, как се чувствате в Европа, как вие определяте мисията си в Централна и Източна Европа?- Удоволствие е да работя тук. Надявам се обаче някой прекрасен ден да се върна у дома в Южна Африка. Но сега за мен тук е много интересно, защото участвам в събития, които ще доведат до изграждането на силна и перспективна икономика в Централна и Източна Европа. Смятам, че прилагането и усвояването на западноевропейските достижения от последните 30-40 години ще създаде предпоставки за скокообразно икономическо развитие на региона. Като разглеждам структурата на разходите за банкови операции, установявам, че финансовите институции се стремят към бърз прогрес. Източноевропейските банки, които за пръв път се заемат с истинско банкиране на дребно (retail banking), вече постигат значими резултати.Аз постоянно пътувам и разговарям с банковия IT-мениджмънт, внимателно се вслушвам в проблемите на тези хора и им предлагам решения чрез информационните технологии и иновации на Хюлет Пакард, които са с голяма стойност и приложимост. Целта е да бъдат достигнати западните равнища на ефективност. За съжаление финансовите институции и компании в Югоизточна Европа имат проблеми, но нямат достатъчно пари за технологични инвестиции, поради което се налага да подреждат приоритетите си според наличните средства.Ако сравнявате състоянието на държавите в Източна и Централна Европа според развитието на IT във финансовата сфера, какво място бихте отредили на България?- България се оформя като подходящо предмостие за някои западни банки, които искат да навлязат в Източна Европа. Вече са заели позиции гръцкият, италианският, австрийският и други западни капитали. За тях България е много важен и стабилен пазар в Източна Европа и на Балканите. От гледна точка на IT-инфраструктурата обаче мисля, че все още предстои да се направи драматичен преход, за да бъдат достигнати нива, необходими за развитието на българската финансова индустрия - това означава силна платежна, телекомуникационна и трансгранична разплащателна система. България е в идеална позиция да осигури това чрез националната си банка и чрез свързаните с нея търговски банки. Има ли, според вас, потенциал страната ни да повтори икономическия бум на Ирландия чрез развитие на информационни технологии? Особено на фона на твърдението, че имаме талантливи и подготвени IT-специалисти? - Ирландия се оформи като високоразвита в технологично отношение страна именно чрез специализирани и евтини технологични постижения за финансовата индустрия. Водещата позиция на Ирландия се дължи на програмното осигуряване. Печалбите от софтуерните лицензи по принцип са най-високи, те са печелившият и перспективен дял от информационните технологии. Колкото до България, основен проблем за нея е езиковият. И не виждам как може той да бъде преодолян. Защото Ирландия е част от Британската общност и IT-продуктите й лесно се разпространяват в английскоговорящите страни. Именно поради езиковата бариера е по-добре България да се насочи към IT-инструментариум за развитие, отколкото към програми за крайния потребител. По отношение на квалифицираната работна ръка също трябва да се имат предвид променливите величини. По-уместно би било да се заемете със свързващите технологии, вместо с потребителски интерфейси, които са приоритет на утвърдени IT-компании.Каква е целта на визитите ви в София?- При посещенията си в София се срещам и разговарям с IT-топмениджъри от местната финансова индустрия. В България съм идвал около десетина пъти през последните няколко години, тъй като Хюлет Пакард предлага и осъществява важни проекти в Националната банка, в почти всички български търговски банки, както и в други финансови организации. Опитваме се да внесем технология, квалификация, знания. Опитът ми подсказва, че стойностните технологии се възприемат от клиентите. В етап на преговори сме за програмно обновяване на някои от българските финансови институции, което ще отнеме от четири до осем месеца. Благодарение на екипа ни технологичните проекти се развиват много добре. Мога да ви уверя, че всяка българска банка е снабдена с технология на Хюлет Пакард. България е сравнително малък пазар, защо HP насочва инвестиции у нас? - Страната наистина предлага малък пазар в сравнение с Русия, Хърватска, Словения и други източноевропейски държави. Затова пък много западни банки създават своите балкански центрове именно в България. Ние работим с тези банки и те ни водят в София, за да осигурим нужните за бизнеса им технологии, да подкрепим старта им в българската финансова индустрия. Наша основна задача е интеграцията на банковите технологии и софтуерни програми, програмното осигуряване на застрахователните и лизинговите компании. Специализирали сме се в интерфейс-компонентите за крайния потребител, тъй като всяка банка, която иска да оперира с продуктите си, трябва да може да управлява електронните връзки. Ние произвеждаме и предлагаме IT- продукти, с помощта на които финансовите институции обслужват клиентите си. Седемдесет и пет процента от всички транзакции в света се извършват с технологии на Хюлет Пакард. Лондонската фондова борса, Wall Street и други капиталови пазари функционират с технологиите на HP. Финансовите мениджъри се интересуват от нашите отворени IT-системи заради високата им функционалност и ниските цени на транзакциите.Банкирането на дребно в България се нуждае от качествен скок в технологично отношение, за да станат кредитните институции действително конкурентоспособни. В момента тук навлизат с голяма бързина нови функционални системи. Българският банков пазар, както и източноевропейският, са своеобразен полигон за изпитване на нови технологии и бизнес модели от страна на западните финансови институции. Това, което вече е внедрено, не се губи, ако се допусне грешка, тъй като банките майки полагат усилия да поправят пропуските. Това не може да се случи в собствените им страни. Защото ако някой нов бизнес модел не заработи, да речем, в Германия, внедряващата го банка ще загуби за месец, да речем, половината от клиентите си. Затова финансовата индустрия в Западна Европа не си позволява експерименти. Но източните пазари са подходящи за пробване на бързи промени в бизнес моделите. По мои наблюдения финансовите мениджъри тук не са консервативни към бизнес иновациите, те по-скоро се стремят да постигнат ниски цени.При внедряване на комплексните IT-решения на Хюлет Пакард задължително ли е да се подменя компютърният хардуерен парк - това би увеличило разходите на банките?- Хюлет Пакард се стреми да постига висока функционалност на системите си. Тя обаче е възможна само при наличие на висока технологичност. Ние знаем, че младият и заможен клиент ще предпочете да довери операциите с парите си на модерен банков клон, управляван чрез високи технологии, които гарантират сигурност на операциите. Тази психология задължава банките да извършват технологично обновяване, което за нас означава промяна в софтуера и в мобилизацията на банковия персонал да го използва. Обучението на специалистите вече се осъществява дистанционно, без да се налага служителите да напускат работните си места. Така например при сливането на компаниите Компак и Хюлет Пакард - всяка с по 60-хиляден персонал, благодарение на високата технологичност само за един ден бе въведена обща система за електронна поща.Сигурността е абсолютна необходимост за банките, включително и като защита на информационните системи. Какво предлага Хюлет Пакард за управление на IT-риска?- Сигурността на информационната технология е комплексен въпрос. HP е фокусирана във високонадеждните технологични решения. По този начин компанията предлага сигурност и непрекъсваемост на банковия бизнес съгласно споразумението Базел II за управление на риска. Чрез своите технологии Хюлет Пакард гарантира, че банките могат да управляват оперативния и системния риск. Наша грижа е, например, сигурното осъществяване на една банкова операция от България до Швейцария, при която системата на HP гарантира доставката.Българските банки прилагат електронно банкиране за справочни и активни операции. Приетият у нас закон за е-документа и за е-подписа повиши доверието в банковите електронни услуги. Какви са новите тенденции и какво не трябва да пропускат българските кредитни институции? - Основното при електронното банкиране е значителното намаление на разходите за банките. То е и удобство за клиентите, които извършват сделките си извън банката. Кредитните институции, които се развиват бързо, съумяват да привлекат по електронен път голяма част от младите хора, макар те всъщност да не получават нови банкови услуги. Добре управляваните банки обаче се стремят да поддържат и лични контакти с клиентите. Финансовият бизнес е специфичен, изисква гаранции за доверителност и конфиденциалност, затова персоналният контакт с клиента остава незаменим.Какво препоръчвате за развитието на българската банкова система?- Много е важно националната банка на България да осигурява честни условия за развитие на финансовокредитната конкуренция. Електронните финансови документи и е-подписът трябва да са валидни пред съда, което означава съюз между финансовите и правните изисквания. Основно за развитието на българската финансова индустрия е националната банка да упражнява надзор и да регламентира правилата, като законовата рамка бъде съобразена с изискванията на Европейския съюз, към който България предстои да се присъедини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във