Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БУЛБАНК КУПИ УНИЛИЗИНГ

Стойко Петков - бивш основен акционер и управител на Унилизинг пред в. БАНКЕРЪГ-н Петков, само преди две седмици БУЛБАНК купи акционерното ви участие в Унилизинг. Каква точно фирма продадохте на банката?- Продадохме една лизингова компания, която притежава много добро ноу-хау, ясни правила, по които прави своя бизнес, и един добре обучен екип. Унилизинг, която след закупуването от БУЛБАНК бе преименувана в УниКредит Лизинг България, бе създадена преди две години с цел да обслужва бизнеса при покупка на всякакъв вид оборудване. Бихте ли описали накратко дейността на фирмата от момента на създаването и до момента на нейната продажба на Булбанк? - Сред по-крупните сделки, осъществени от нашата фирма, бих искал да спомена тези с оборудване за газо- и бензиностанции. До края на 2003-а успяхме да осъществим пет или шест такива проекта. Същевременно фирмата започна да лизингова и друг вид оборудване - най-вече медицинско и зъболекарско . Имайте предвид, че това е една много перспективна пазарна ниша и според мен лизинговите услуги в тази сфера тепърва ще се развиват.За две години Унилизинг сключи сделки за 8.3 млн. евро. Десет процента от вземанията ни са по лизингови договори за оборудване на бензиностанции. Около 48% от финансирането сме отпуснали за покупка на леки и товарни автомобили, около 30% е за медицинско оборудване, 5-6% от лизингите са за шивашко оборудване. Имаме и много добър дял в предоставянето на лизинг на автомати за топли напитки. Кой бяха собствениците на Унилизинг, преди то да бъде купено от БУЛБАНК?- При учредяването на Унилизинг най-голям процент от капитала притежаваше моето дружество Финко - Консулт, а останалите дялове бяха разпределени между Борис Станимиров и други бизнесмени, които на един по-късен етап препродадоха своите дялове. Защо в крайна сметка решихте да продадете лизинговата фирма?- Според мен в средносрочен план лизинговият пазар ще бъде доминиран от дъщерните, специализирани дружества на търговските банки. Най-големите от кредитните институции в България или вече са създали или смятат да създадат свои лизингови фирми. Сами разбирате, че тези нови структури ще имат предимство пред останалите, тъй като ще имат достъп до много голям финансов ресурс от своите основни акционери, който ще им се предоставя при много изгодни условия. При това положение те ще са много по-конкурентоспособни от останалите лизингови фирми на пазара. Затова преценихме, че е много по-добре да продадем Унилизинг сега, когато бизнесът й се развива много добре и е сред лидерите на пазара. След като вече сте продали дружеството, с какъв бизнес ще се занимавате оттук нататък?- Вече учредихме нова фирма - Униконсултинг, която започна работа по няколко проекта, свързани с факторинг. Освен факторинга смятаме да предложим на представителите на малките и средните предприятия консултации при изготвянето на бизнеспроекти и да ги съветваме за най-изгодните форми на финансиране, които биха могли да получат от банките и други финансови институции. Знаете, че кредитните институции обръщат все по-голямо внимание на развитието на малките и средните фирми, но много от собствениците им все още нямат необходимите познания, за да представят успешно своите проекти пред банките. Смятам, че точно в тази сфера услугите на Униконсултинг ще им бъдат много полезни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във