Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БУЛБАНК ИСКА ДА ПРОИЗВЕЖДА ФИНАНСОВ РОЛС РОЙС

Целта на БУЛБАНК е не само да предлага всички видове услуги на своите клиенти, а това да са най-качествените услуги. Образно казано, ние искаме да предлагаме Порше-та и Ролс Ройс-и на своите клиенти, заяви председателят на УС на банката Левон Хампарцумян след приключването на годишното й общо събрание, което се проведе на 20 април сутринта в централата на кредитната институция.Акционерите бързо преодоляха точките на дневния ред и без да задават въпроси, ги гласуваха с пълно единодушие. Бе приет докладът на управителния съвет за дейността на банката през 2003-а, както и този на одиторите й от ПрайсУотърхаусКупърс. Гласувано бе й разпределението на печалбата за миналата година в размер на 94 589 618.5 лв., която е с 18% по-висока от 2002 година. От нея 65 117 722.7 лв. ще бъдат раздадени като дивидент - по 0.39 лв. на всяка акция с номинал 1 лев. Това е с 8% повече от дивидента за 2002 г., който бе по 0.38 лв. на акция. Останалите 29 471 895.8 лв. от печалбата за 2003-а няма да бъдат разпределяни и ще останат в капитала на банката. По-голямата част от дивидента - 55.5 млн. лв., който ще бъде изплатен до месец, след като решенията на общото събрание бъдат регистрирани в съда, ще получи италианската банка УниКредито, която притежава 85.2% от БУЛБАНК. Международната финансова корпорация, която е част от групата на Световната банка, ще получи срещу акционерния си дял от 5.3% дивидент в размер на 3.5 млн. лева. Германският застраховател Алианц, притежаващ 5% от капитала на БУЛБАНК, ще вземе дивидент от 3.3 млн. лв., а по сметките на италианската агенция Симест - собственик на 2.3% от акциите на банката, ще бъдат преведени 1.5 млн. лева. Останалите 1.3 млн. лева от дивидента ще бъдат разпределени между многото на брой малки акционери на кредитната институция. Главният оперативен директор на БУЛБАНК Алесандро Дечо заяви, че след разпределянето на дивидента капиталовата база на банката (това е собственият й капитал минус дяловите участия) ще бъде 559 млн. лв. - най-голямата в целия финансовокредитен сектор у нас. Специално за в.БАНКЕРЪ Левон Хампарцумян уточни, че заделянето на част от печалбата за 2003-а в капитала ще увеличи възможностите на кредитната институция за по-активно предлагане на заеми за малките и средните предприятия - пазар, на който тя тепърва има намерение да се развива, и за финансиране на големи промишлени и инфраструктурни проекти. Алесандро Дечо съобщи, че през 2003 г. общият размер на заемите на банката се е повишил с 63% - от 563 млн. лв. на 916.6 млн. лева. В същото време значително е подобрено качеството на кредитния портфейл, тъй като независимо от увеличението на номиналния му размер делът на просрочените заеми в него е намалял от 4.3 на 3.1 процента. За 2003-а приходите на банката са 174 млн. лв. - с 10% повече от тези през 2002 година. Петдесет и шест процента от приходите за 2003-а се дължат на засилената кредитна дейност. Главният оперативен директор на БУЛБАНК подчерта, че важно значение за бъдещото развитие на кредитната институция ще има новата информационна система, за чието внедряване (то ще приключи до средата на 2004-а) бяха похарчени 60 млн. лева. Системата позволява по-ефективно управление на всички операции на банката. Освен това дава възможност за присъждане на вътрешен кредитен рейтинг на големите корпоративни клиенти, малките и средните предприятия, които кандидатстват за заеми.Общото събрание на БУЛБАНК промени устава й, така че той да отговаря на всички изисквания на Търговския закон и на Закона за банките, и в същото време да е хармонизиран с уставите на УниКредито и на дъщерните й банки в други държави. Освен това акционерите гласуваха Франко Бенинкаса да бъде освободен от надзорния съвет на банката и на негово място избраха Марчело Арлото. Новият надзорник на БУЛБАНК е изкарал цялата си кариера, която започва през 1977-а, в системата на УниКредито и в момента отговаря за разработването на модели за индивидуално банкиране, които се прилагат във всичките й дъщерни банки в Централна и Източна Европа. Накрая, но не и на последно място, акционерите на БУЛБАНК решиха да сменят одитора си ПрайсУотърхаусКупърс. Така че проверката и заверката на счетоводните отчети на кредитната институция през 2004 г. ще бъде извършена от Кей Пи Ем Джи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във