Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БУЛБАНК И ОББ ПОЛУЧИХА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА ДЪРЖАВАТА

Вложенията в БУЛБАНК и в Обединена българска банка са точно толкова сигурни, колкото са и инвестициите в държавни валутни ценни книжа. Това показват последните анализи на една от трите най-реномирани международни рейтингови агенции Стандарт енд Пуърс. На 28 ноември 2001 г. тя повиши рейтингите на двете български банки от Б плюс на ББ минус и оцени перспективата им за развитие като стабилна. Според някои финансисти рейтингите на двете банки биха могли да бъдат и по-големи, но правило за световните агенции е да не дават рейтинг на дружества, надхвърлящ този на държавата, в която са учредени и работят.В края на октомври Стандарт енд Пуърс повиши рейтинга на България по дългосрочните валутни ценни книжа от Б плюс на ББ минус и по дългосрочните ценни книжа в местна валута - от ББ минус на ББ.Приетите от правителството политически ангажименти за водене на благоразумна фискална и финансова политика досега се потвърждават от решението му да приеме един стриктен бюджет за 2002 година. Освен това неговото тясно взаимодействие с МВФ и решимостта му да засили интеграцията с ЕС дават увереност, че България ще се справи с предизвикателствата на структурната реформа. Въпреки това страната все още има значителни структурно-икономически недостатъци. Преструктурирането на производството и преориентацията на външната търговия все още са в ранен етап на развитие. Инвестиционната активност също е затруднена. Затова рейтингите на българските банки все още отразяват предимно високорисковата икономическа среда, посочва в анализа си Стандарт енд Пуърс.Рейтингът на БУЛБАНК е повлиян от факта, че 85.2% от капитала й са собственост на УниКредито Италиано, която е оценена от Стандарт енд Пуърс с А плюс с положителна перспектива. Според агенцията, голямата ликвидност и високият капитал на БУЛБАНК, както и ниският риск на активите й в момента са също положителни фактори за нейния рейтинг. При оценката на ОББ е взето предвид, че 89.9% от капитала й са собственост на Национална банка на Гърция, която има рейтинг ВВВ плюс със стабилна перспектива. Добрите позиции на ОББ на българския пазар, високата ликвидност и големият й капитал също изиграха положителна роля за покачването на рейтинга й. Въпреки че ОББ извлича полза от водещото си място в банкирането на дребно, нейната печалба е умерена, а голямата й мрежа от клонове с многочислен персонал я превръща в една структура с много разходи. Тъй като високите лихвени маржове, на които се радват в момента българските банки, ще бъдат свалени от конкуренцията, по-нататък ударението ще пада върху ефективността, се казва в коментара на Стандарт енд Пуърс.Агенцията повиши от Б на Б+ и рейтинга на Общинска банка и даде даде положителна перспектива за рейтинга Б на Първа инвестиционна банка. Оценката, дадена на Общинска банка, отразява предимно силните й позиции в общинския сектор, добрата ликвидност и нейната тясна връзка с мажоритарния й собственик - Софийската община. Негативните фактори за рейтинга на банката са ограничената й големина и нейните ниски печалби. Стандард Пуърс вярва, че е твърде възможно София да подкрепи Общинска банка при необходимост поради тесните търговски и управленски връзки между столицата и финансовата институция. Но потенциалните възможности за подкрепа може да бъдат ограничени от рестриктивен общински бюджет, се казва в анализа на агенцията.Според нейните експерти, капиталовата адекватност на финансовата институция е висока, а капитализацията - малка (около 11 млн. щ. долара към 30 юни 2001 година). Позитивното е, че една от основните цели на акционерите й е да заздравят капиталовата основа на банката чрез запазване на печалбата и увеличение на капитала. В съответствие с това капиталът на банката трябва да бъде увеличен с 10 млн. лева до края на 2001 година, се подчертава в анализа на Стандарт енд Пуърс.Рейтингът на ПИБ отразява търговската динамика и гъвкавост на кредитната институция, квалификацията на персонала, добрите й активи и успешното развитие на дребното банкиране. Агресивната политика за увеличаване на отпусканите заеми, която банката води от създаването си, я направи уязвима към влошаване на качеството на активите й в случай на икономически спад. Положителното е, че ПИБ е успяла да запази добро качество на активите си, което намира отражение в малкия размер на проблемните кредити. Необслужваните заеми представляват около 4% от всички отпуснати от банката до 30 юни 2001 г. и са добре провизирани, твърдят анализаторите на Стандарт енд Пуърс.Като положителен елемент се оценява и увеличаването на броя на депозитите на граждани и фирми, което е следствие от успешното развитие на банкирането на дребно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във