Банкеръ Daily

Финансов дневник

Брюксел представя предложения за промени в ДДС

Европейската комисия представи предложения за реформа на системата за начисляване на ДДС в Европейския съюз в посока опростяването й и превръщането й в по-устойчива срещу измами и по-благоприятна за бизнеса.

Представените предложения целят създаването на окончателна система на ДДС, която да замести настоящата, датираща от 1993 г.

България приветства приемането на подходяща система за данъчно облагане на трансграничните сделки, съпътствано от отстраняване на съществуващите слабости на действащата ДДС система и използването на инструменти за интегрирано управление на ДДС, при засилено сътрудничество между данъчните администрации на държавите членки, като начин за постигане на едно по-сигурно единно ДДС пространство на ЕС и ефективен инструмент за ограничаване на ДДС измамите.

Съветът обмени мнения относно извлечените поуки от Европейския семестър през 2017 г., въз основа на представено съобщение от председателя на Икономическия и финансов комитет.

Европейският семестър през 2018 г. ще стартира през ноември тази година с публикуването от Европейската комисия на годишното й проучване на растежа. България счита рационализирането на Европейския семестър и предоставянето на по-фокусирани специфични препоръки от страна на Комисията като стъпка в правилната посока.

Същевременно, следва да се отчитат и специфични обстоятелства, при които някои реформи обикновено се характеризират с отрицателни краткосрочни последици, които политически е трудно да бъдат преодолени и в последствие адресирани. Това налага необходимостта от тяхното по-добро разбиране и изграждане на допълнителен аналитичен капацитет, особено в рамките на Комисията, за задълбочаване на съществуващите знания относно специфичните фактори, включително и за странични ефекти, които възпрепятстват напредъка към автентичен единен пазар. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във