Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БРИТАНСКИТЕ БАНКИ - С ПЪЛНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗЪМ

Саймън Нютън, директор на UIB International LTD, London, пред в.БАНКЕРЪГ-н Нютън, какво налага създаването на работна група за застраховка на риска от тероризъм към Международната асоциация на застрахователните брокери (Ай Би Ей)?- В момента над 150 страни имат отношение към рисковете, породени от тероризма. В около 20-30 от тях има напълно развита застрахователна система. Обикновено техните решения във връзка с тероризма засягат вътрешната сигурност на страната. Ай Би Ей предлага международна система за застраховане срещу тероризъм във всички страни. Нашите клиенти обикновено имат бизнес в най-малко пет страни в света. Експанзията, която се осъществява, на практика се финансира от банките. Самите банки изискват да бъде застрахован рискът от тероризъм - с други думи, след като отпускат пари, те искат да бъдат защитени срещу тероризъм. В Лондон тази система за защита на банките вече е в действие и де факто се покрива пълният риск срещу тероризъм.Към какви други обекти е насочено застрахователното покритие?- Летищата, авиационната индустрия, транзитни товари, газопреносни системи, посолства. Застраховката цели най-вече структуроопределящата индустрия, където става дума за големи обеми, за допълнително покритие към застраховането на имущество.До момента у нас бе известно, че рискът тероризъм е изключен риск в международната практика. От коя година се прилага застраховането срещу тероризъм в света?- Тези застраховки се прилагат доста отдавна, особено в страните, където тероризмът е неотделима част от живота. За първи път такава застраховка беше направена във Великобритания през 1993 г. след терористичен акт на ИРА. Тогава английското правителство прие държавна политика за гарантиране на сигурността на компаниите и гражданите. След това започна предлагането на такива полици и в Испания - срещу посегателствата на баските, в Израел - срещу палестинците. В САЩ е приет нов закон, който определя рисковете от тероризъм. Същото важи и за страни като Франция и Германия.Каква е сегашната практика - има ли фиксирани лимити на отговорност и предвижда ли се участие на държавата в покритието на риска?- Няма такива лимити, защото всеки случай се решава индивидуално, става дума за специфичен риск. Всяка страна решава различно на този въпрос. Първата част от покритието на риска е физическото покритие - на имуществени вреди върху сгради и друга недвижима собственост, и зависи от обема на активите. Обикновено хората, които се застраховат срещу тероризъм, имат огромни активи и знаят, че могат да бъдат прицел на терористични атаки. Става дума за авиокомпании, летища, пристанища, защото всъщност терористите целят да се спре икономиката на дадена страна.Кои по-известни застрахователни компании правят такъв вид застраховане в света?- Loyds (London), AIG ( USA), ACE, AXIC, XL. Loyds на свой ред включва около 20 компании, които предлагат такова застраховане.Осигурена ли е презастрахователна програма за този огромен във финансово отношение риск?- Разбира се - щом има застраховане, има и презастраховане. В зависимост от законодателството на страната, както и от териториалното й разположение, изброените компании предлагат както застраховане, така и презастраховане на риска.Каква може да бъде минималната ориентировъчна цена на такъв вид застраховки?- Цената на застраховките зависи от вида на обекта, от обема на активите, от степента на осигуреност, от това къде е позиционирана в коя държава работи компанията, от което пък се определя дали рискът е по-голям, или по-малък . Не е без значение дали става дума за аерогарата в Париж, или обект в Исландия. При това положение и застрахователната сума ще бъде различна. За всяка определена страна се осигурява конкретна сума за покритие на риска, защото застраховката зависи от спецификата на страната и от степента на риска, който се поема. Цената зависи също от вида дейност, която изпълнява компанията, от размера на активите й, а също така и от търсенето и предлагането на пазара.Според анализи на застрахователните брокери, към момента рискът от терористични атаки в България е по-нисък, отколкото в Турция и Гърция. Така че, ако се продава такава застраховка, цената й ще бъде възможно най-ниска. Когато броят на застраховките срещу тероризъм започне да се увеличава и в България, цената им също ще започне да се увеличава, защото ще нараства и рискът за самия застраховател. Например, ако застраховате всички сгради в София, при евентуален терористичен акт застрахователят ще трябва да заплати обезщетение за тях. Всъщност и при нас всичко зависи от търсенето и предлагането на застраховката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във