Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БОЛНИЧЕН ЛИСТ ИЗМЪКНА ДЛЪЖНИК НА ОББ ОТ СЪДЕБНО ДЕЛО

Софийският градски съд отложи насроченото си за 19 февруари заседание по делото за оценката на имотите и движимото имущество на Вантотрейд Ауто ООД. То е заведено от ОББ, на която дружеството дължи 5.5 млн. щ. долара. Обезпечение по дълга са въпросните имоти.Делото за оценката на заложените пред ОББ имоти и движимо имущество на Вантотрейд Ауто започна още през юни 2000 г. в Софийския районен съд. След множество експертизи в началото на 2002-ра той прие заключението на вещите лица, които оцениха заложените от автомобилния търговец имоти и имущество на 4.43 млн. лева. Недоволни от нея, адвокатите на Вантотрейд Ауто протестираха пред Софийския градски съд, който разпореди нова оценка. Тя обаче бе с няколко десетки хиляди лева по-ниска от предишната. На насроченото за 25 ноември 2002 г. съдебно заседание Тодор Николов (съдружник във Вантотрейд Ауто) не се яви, макар да бе редовно призован като страна по делото. Тогава съдът отложи гледането му за 19 февруари 2003-а. След поредното неявяване на Николов в съда делото е отложено за 19 май 2003 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във