Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ЗАТЯГА КОНТРОЛА ВЪРХУ КРЕДИТИРАНЕТО

Всяко задължение към банка, по което повече от 120 дни не е погасявана лихва или главница, трябва да бъде класифицирано като загуба. Съответната кредитна институция е длъжна също така да намали финансовия си резултат с пълния размер на просрочения дълг. Това разпорежда един от новите текстове в Наредба 9 на БНБ, промените в която бяха обнародвани в брой 71 на Държавен вестник от 2003 година. Според друг текст, всички задължения, по които има просрочени плащания от 91 до 120 дни, трябва да бъдат класифицирани като съмнителни и обезценени наполовина, а с размера на обезценката да се намали финансовият резултат на кредитната институция. Досега като загуба се класифицираха вземания, по които плащанията бяха просрочени над 180 дни. Новите изисквания за съкращаване на срока, влизащи в сила от 30 септември, ще доведат до увеличаване на разходите на банките за провизии. С колко - това дори експертите от управление Банков надзор в БНБ все още не се наемат да прогнозират.Промените в Наредба N9 са част от програмата ни за поетапно приемане на международните норми на добрата практика в банковия надзор, обясни Румен Симеонов, директор на Надзорна политика и методология в БНБ. Той допълни, че съгласно тези норми, разработвани от Базелската банка за международни стандарти, в недалечно бъдеще в графа загуби кредитните институции ще трябва да включват всичките си вземания, които не са обслужвани повече от 90 дни.Сегашните изменения едва ли ще предизвикат съществено увеличение на дела на кредитите, които банките ще класифицират като загуба към края на септември. В края на март 2003-а печалбата на кредитните институции преди облагане с данъци бе 161 млн. лева. Ако БНБ бе въвела споменатото изискване преди края на първото тримесечие, финансовият резултат на банковата система щеше да намалее с близо 30% - от 161 млн. до 111 млн. лева. Съответно и данъчните постъпления от тях щяха да са не 36 млн. лв., а 25 млн. лева. За да не се стига до подобни резки изменения, Централната банка е решила да въвежда постепенно по-строгия режим за обезценка и провизиране на кредитите. Международните норми на добрата практика в банковия надзор ще бъдат въведени напълно у нас до края на 2004 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във