Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ УЗАКОНИ АКЦИОНЕРНИТЕ ДЯЛОВЕ В ПРОКРЕДИТ БАНК

БНБ даде право на акционерите на ПроКредит Банк да променят дяловете си в капитала на кредитната институция. Според Наредба №2 на Централната банка такова разрешение трябва да получи всеки акционер, който намалява или увеличава дела си в капитала на българска кредитна институция.При увеличението на капитала на ПроКредит Банк от 24 млн. на 34.5 млн. лв. собствениците й са разпределили акциите по следния начин. Най-голям пакет - 20.29%, притежава германският фонд за микрокредитиране Интернационале Микро Инвестиционен. По 19.71% от капитала на ПроКредит Банк държат Комерцбанк, Европейската банка за възстановяване и развитие и германската държавна банка Дойче Инвестиционс унд Ендвиклунггезелшафт. Делът на Международната финансова корпорация, която е част от групата на Световната банка, е 19.13 процента. Най-малкият акционер на банката Интернационале Проджект Консулт притежава останалите 1.45 процента.При учредяването на ПроКредит Банк през септември 2001 г. първите петима акционери притежаваха по 20% от капитала й. Това съотношение бе променено през май 2004 г., когато общото събрание на кредитната институция взе решение за увеличаване на капитала й от 24 млн. на 34.5 млн. лв. и за приемането на нов акционер - Интернационале Проджект Консулт - германска компания, специализирана в разработването на проекти за микрокредитиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във