Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ще затяга платежните услуги

Нина Стоянова

БНБ ще затегне проверките на клиенти при платежните услуги. Това каза подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банково" Нина Стоянова. По думите й най-късно до 14 септември 2019 г. доставчиците на платежни услуги по електронен път трябва да установяват идентичността на платеца, като използват поне два независими елемента - парола и еднократен динамичен код, генериран чрез токен устройство или съобщение през мобилeн  телефон.

Ползите от електронните платежни услуги, свързани с по-голямо удобство и бързина, следва да бъдат  разглеждани наравно с произтичащите от тях рискове, които от своя страна трябва да бъдат умело управлявани. Тя напомни, че Втората директива за платежните услуги поставя основен акцент върху сигурността на безналичните плащания, особено на тези, осъществявани в интернет или чрез друг дистанционен способ.
 

"През тази година предстои въвеждане на изискванията на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента, които ще заменят  сега действащите  Окончателни насоки относно сигурността на плащанията в интернет от 2014 г., издадени от Европейския банков орган", обясни Стоянова.

Подуправителят на Централната банка съобщи още, че през тази есен ще има още едно предизвикателство пред доставчиците на платежни услуги, които трябва да отговарят на Втората директива за платежните услуги. Те се отнасят до изискванията към интерфейсите, чрез които доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки, ще се свързват с доставчиците на новите два вида платежни услуги - по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка. Тъй като тези услуги ще се извършват изцяло в интернет среда, прилагането на тези изисквания ще доведе до нови възможности за потребителите, а и за развитие на иновативни бизнес модели и същевременно ще се гарантира сигурността и надеждността на предлаганите платежни услуги, уверява Нина Стоянова.

Тя напомни, че доставчиците на платежни услуги вече правят годишна оценка на операционните рискове и на тези, свързани със сигурността, като наблюдават и докладват пред БНБ значими операционни или свързани със сигурността инциденти. "Всички тези промени в правната рамка имат за цел да осигурят сигурна среда, съответстваща на динамичното развитие на технологиите", смята подуправителят на управление „Банково“.

Подуправителят на Централната банка отчете, че през последните години в България се наблюдава постоянен ръст на безналичните плащания, в това число и на наредените по електронен път, което се вижда от статистическите данни.

За периода 2015-2017 г. броят на плащанията, извършени с карти, е нараснал с 63%, а тяхната стойност - с 82 процента. За същия период броят на картовите плащания, извършени чрез виртуално терминално устройство ПОС, се увеличава с 43%, а стойността на тези плащания с 91 процента. През 2017 г. 56% от нарежданията за кредитен превод са били направени от ползвателите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във