Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ЩЕ БЪДЕ РЕНДОСАНА ПО ЕВРОПЕЙСКИ

ОТ 2009 Г. ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ЩЕ ИГРАЕ ПО НОВИ ПРАВИЛАВалутният резерв на България да бъде предоставен за управление на чуждестранна финансова институция - тази новина от кухнята на БНБ достигна до в. БАНКЕРЪ. Оказа се, че всъщност това е само един от вариантите, които в момента се обсъждат в Централната банка. И той е записан в стратегията за нейното развитие до 2009 г., когато се очаква страната ни да бъде приета в Европейския валутен съюз (популярно наричан Еврозоната). Тогава емисионната ни институция ще стане част от системата на Европейските централни банки. Стратегията бе приета от управителния съвет на БНБ през юли 2004-а, предоставена е на членовете на Консултативния съвет на банката, а до началото на септември те трябва да направят своите коментари по нея. След това докуменът ще бъде обсъден повторно в съвета и в началото на октомври той ще си каже последната дума. Неговите членове ще преценят дали мениджмънтът на резерва наистина ще бъде възложен на чуждестранни спецове. Идеята е те да бъдат наети чрез конкурс, до който ще се допуснат само банки и финансови компании с висок кредитен рейтинг и след консултации с международните финансови институции да се избере най-добрият кандидат. Както научи в. БАНКЕРЪ обаче, повечето членове на УС на БНБ държат управлението на резерва да се прави, както и досега, със собствени сили. Един от мотивите за подобна твърда позиция е опасението, че всеки конкурс крие риск от обвинения в предубеденост и дори в корупция на служителите, които го провеждат. Затова натежава мнението, че по-добрият вариант е до 2009 г. работещите в дилингофиса на БНБ и в аналитичните звена към управление Емисионно да преминат пълна подготовка в западноевропейски централни банки и в Европейската централна банка (ЕЦБ), така че да са в състояние да анализират и да търгуват на международните финансови пазари.Повишаването на квалификацията на хората, които се занимават с управлението на валутния резерв, е абсолютно наложително, тъй като след присъединяването на страната ни към Еврозоната той ще трябва да бъде трансформиран в долари, швейцарски франкове и в друга резервна валута, различна от еврото. Причината е, че еврото ще стане официална разменна парична единица в България, което налага тя да бъде обезпечена с други резервни валути. Освен това част от резерва, която се определя по специална схема, БНБ ще прехвърли в ЕЦБ. Тя от своя страна ще ни предостави определена сума от този резерв за осъществяване на паричната й политика у нас. Ще бъдат свалени и законовите бариери, които в момента задължават БНБ да инвестира резервите си само в ценни книжа, оценени с рейтинг, по-висок от АА-, или в депозити при банки, чийто рейтинг е не по-малък от АА-. Сегашното ограничаване на възможностите за инвестиции на Централната банка до голяма степен намаляват избора на ценните книжа и депозитите, в които тя може да съхранява валутния резерв на държавата. След въвеждането на Валутния борд от дилърите на БНБ не се очакваше да преследват максимални печалби. Поради това те нямат голям опит при покупко-продажбата на по-доходни и същевременно по-рискови финансови инструменти. Но след като България се присъедини към Еврозоната БНБ ще бъде принудена да стане активен участник на международните финансови пазари, като поеме всички, свързани с това, рискове. Дотогава Централната банка планира да изгради и резервна информационна система за търговия с валутния резерв, която да дублира основната и да може да работи при сривове в информационната мрежа, при природни бедствия и големи аварии.Мнозина сигурно ще се учудят защо ги занимаваме със стратегията за развитие на БНБ до 2009 година? Ами защото в нея е описан начинът, по който страната ни ще премине от плащания в левове към плащания в евро. Даден е и отговор на въпроса ще може ли България да печата евро, или не и на още куп други интересни неща, които не само банкерите, но и обикновените граждани е добре да знаят, за да не се паникьосват от различни спекулативни съобщения. Например че за да влезе в ЕС, държавата трябва да излезе от Валутния борд. Тези, които следят финансовите новини, са наясно, че през последните две-три години в печата на няколко пъти се правеха подобни спекулации. И за да няма повече недоразумения, веднага ще направим уточнението, че в стратегията изрично е записано: Валутният борд се запазва до влизането на България в Еврозоната. Запознатите с европейските изисквания вероятно ще контрират, че съществува утвърден механизъм - т. нар. ERM II, по който една държава може да се присъедини към Европейския валутен съюз. С други думи да въведе еврото като свое разплащателно средство. Вярно е, че ERM II предвижда в продължение на две години котировките на националната й валута спрямо еврото да не поскъпват или поевтиняват с повече от 5 процента. Има обаче още едно обстоятелство, което е добре да се знае. През 1999 и 2000 г. на запитвания на БНБ Европейската централна банка отговори, че държавите с Валутен борд като България и Естония не бива да излизат от него, за да бъдат приети за членове на еврозоната. Достатъчно условие за това е две години поред след присъединяването си към ЕС да запазят фиксирания курс на националната си валута към еврото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във