Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ С 5.89 МЛН. ЛЕВА ДИВИДЕНТ ОТ БОРИКА

БНБ направи поредната стъпка към продажбата на 64% от акциите на националния картов оператор Борика. На 24 март УС на Централната банка прие годишния отчет на дружеството, което приключва 2004 г. с приходи от 11.18 млн. лв. и с печалба от 3.75 млн. лева.Членовете на управителния съвет решиха неразпределената печалба на Борика в размер на 3.3 млн. лв. и част от резервите й в размер на 2.59 млн. лв., или общо 5.89 млн. лв., да бъдат разпределени като дивидент в полза на БНБ. Това се прави в съответствие с договореността с търговските банки, за намаляване на размера на капитала на Борика, а оттам и на цената на една нейна акция, която вместо за 6800 лв. ще бъде продавана за 3904 лева. Управителния съвет на БНБ освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на Борика за дейността им през 2004 година. На изпълнителния директор на дружеството Александър Матрозов бе възложено до края на април 2004 г. да проведе конкурс за избор на одитор за 2005 година.Членовете на УС на БНБ приеха съгласуваните с търговските банки промени в устава на Борика. В него ще бъде записано, че дружеството ще е АД, а не ЕАД, както бе досега. Според устава нито една търговска банка няма да може да притежава над 10% от капитала Борика. Дяловите участия ще се определят на всеки три години и ще зависят от обема на плащанията с дебитни и кредитни карти, който всяка една банка е извършила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във