Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ продължава да регистрира кредитни посредници

Точно тридесет и трима са кредитните посредници са вписани към 22 декември в създадения в края на миналата година регистър на Българската народна банка (БНБ). Това е резултатът, който се е получил близо година след изтичането на законоустановения срок - 21 януари.

Двадесет и четири от регистрираните посредници са български - "Санук" ООД, "Кредит център" ООД, Застрахователен брокер "Би Ай Джи Къмпани" ООД, "Кредит навигатор" ООД, "Нютън- ипотечни консултации" ООД, "Финсити" ООД, "Кредисолюшънс" ЕООД, "Арена-консулт" ЕООД , "Кредитланд" ЕООД, "Мъни Маркет" ЕООД, "Адекс България" ООД, Кредитен център "Кредитур" ООД, "Изи Асет Мениджмънт" АД, "Зита Консулт" ЕООД, Ив Инвест Консулт ЕООД, Комфорт Кредит ООД, Иммортела Финанс ЕООД, Уелт Ефект Мениджмънт ЕООД, Дилариус Еф Ес ЕООД, Кредит Чойс ЕООД, СИТИ ФИНАНС КОНСУЛТ ООД, КОНСУЛТ ЕНД БЕНЕФИТС ЕООД, ПАРТНЪРС ГРУП БГ ЕООД и ЕРА БЪЛГАРИЯ АД, един е белгийски - LOKAL TRADING, SERVICES, IMMO, INSURANCE, INVESTMENT AND INFIRMARY NV, а седем са френски - Sport Value Credit Management,  Investissements & intermediation en banque et financements и AARCIF SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) A CAPITAL VARIABLE, Fernand Goupy, PBF, FIDESSOR LAFAYETTE и FIDESSOR и един немски  Fermat Ventures GmbH.  

Съгласно Наредба 19 (приета на 20 октомври 2016-а) кредитните посредници в страната трябва да подадат документи за регистрация в Централната банка, ако желаят да продължат дейността си. Таксата, която ще трябва да платят за целта, е 3000 лева. С този акт дейността на кредитните посредници трябваше да бъде приведена в съответствие с Директива 2014/17/ЕС.

За да бъдат максимално актуални данните в регистъра, наредбата предвижда в 15-дневен срок кредитните посредници да уведомяват БНБ за всяка промяна в информацията, която са предоставили за вписване. Тези корекции ще се подават в  електронен формат и ще им струват по 500 лева.   

С измененията беше въведена и задължителна застраховка "Професионална отговорност" за кредитните посредници. Според изчисленията на хората от бранша тя ще струва на всеки от тях около 1000 лв. годишно.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти "кредитен посредник" е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и извършва своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, напомниха от Централната банка. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във