Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ПРИЕ НАРЕДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ БАНКОВИ КОДОВЕ

Предстоящото влизане на България в ЕС явно ще е свързано с все нови и нови изисквания към търговските банки. Едно от тях ще им бъде наложено с Наредба № 13 на БНБ, която бе приета от управителния й съвет на 14 април 2005 г. и ще влезе в сила след месец и половина - на 1 юни.Наредбата задължава кредитните институции да въведат специални международни номера на сметките си и международни кодове за преводите от и към чужбина или както текстовете в наредбата ги определят - пресграничните преводи. Концепцията за международен номер на банкова сметка, или както е популярен чрез съкращението си IBAN, е разработена от Европейския комитет за банкови стандарти (ЕCBS) и кодифицирана в Стандарт ECBS 204/август 2003 година. Въвеждането на IBAN създава условия за пълно автоматизиране на клиентските плащания (STP - Straight Through Processing), при това с минимални промени в платежните системи на държавите членки на ЕС. Според изискванията на стандарта към номера на банковата сметка се добавят код на страната и контролни числа. Кодът на страната идентифицира държавата, в която е издаден съответният IBAN, както и националната система за банкови сметки, която ще се използва за дешифрирарнето на номера на сметката, съдържаща се в IBAN. Използването на стандарта спомага за намаляване на ръчната намеса в обработката на обменяната по електронен път информация между банките и клиентите им. Въвеждането на международните номера на банковите сметки е необходимо, за да се синхронизира българската платежна система с тази на държавите членки на ЕС. БНБ е задължена да въведе в нашата банкова система този европейски стандарт по силата на чл.5 на Регламент 2560/2001 Мерки за улесняване на презграничните преводи на ЕС. На основата на този регламент от 1 юли 2003 г. институциите в ЕС посочват в извлеченията по сметки на своите клиенти международния номер IBAN заедно с BIC (Bank Identifier Code). При презгранично доставяне на стоки и услуги срещу фактура в рамките на Европейския съюз доставчикът, който получава превода, е длъжен в издаваната от него фактура да вписва своя IBAN и BIC-кода на своята банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във