Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ПРЕРАЗПРЕДЕЛИ БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ

Централната банка разпредели по нова схема двадесет и осемте български кредитни институции и шестте банкови клона у нас. Тя бе оповестена заедно с месечните резултати на търговските банки за април 2003-а, които бяха публикувани в ИНТЕРНЕТ на 12 юни 2003 година. Работещите у нас кредитни институции вече са разпределени в три групи, а не в пет, каквото бе делението им от 1998 до април 2003 година. В първа група са банките с най-големи активи. В нея са включени БУЛБАНК, Банка ДСК, ОББ, БИОХИМ, Българска пощенска банка, SG ЕКСПРЕСБАНК, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк (България), ХЕБРОСБАНК и РОСЕКСИМБАНК. Във втора група влизат всички останали кредитни институции, а в трета попадат шестте клона на чуждестранни банки в България. В съобщението на БНБ изрично се подчертава, че това разделение не е рейтинг. С други думи, една банката от първа група може да е в много по-лошо финансово състояние от кредитна институция, намираща се в опашката на втората група. Новото преразпределение се прави преди всичко за улесняване на статистиката на БНБ. Съставът на банките, включени в предишните пет групи, много често се променяше поради динамичното развитие на голяма част от тях. Някои от кредитните институции само за една година преминаха от четвърта във втора група. Това е най-важната причина, поради която БНБ реши да промени системата си на отчитане. Данните за април 2003-а показват, че само за един месец общият размер на печалбата на банковия сектор е нараснал с 22.8 млн. лева - от 125.4 млн. лв. (в края на март) до 148.2 млн. лв. (в края на април). Постигнатият резултат за април е един от най-високите, откакто БНБ води подобна официална статистика. Само през 2001 г. банковият сектор е отчел по-голяма печалба - над 170 млн. лв., но преобладаващата част от нея (над 130 млн. лв.) се дължеше на освободени (реинтегрирани) от БУЛБАНК провизии по валутни наличности, които бяха прехвърлени във финансовия й резултат. Чистата стойност на провизиите, които са прехвърлени в печалбата на Централната банка към края на април 2003-а, е 52.3 млн. лева. Основните си постъпления банките са получили от приходи от лихви по кредити - 230.1 млн. лв., като повече от половината (121.9 млн. лв.) са от търговски заеми. Близо 51.3 млн. лв. са постъпленията от лихви по потребителски кредити, 35.8 млн. лв. са приходите от заемите за фирми, обезпечени с ипотека, а 10.2 млн. лв. - от жилищни кредити. Най-големи разходи банките правят за заплати, за социално и пенсионно осигуряване - 80.9 млн. лв., и за обслужване на задълженията си по депозитите и сметките на граждани, фирми и други клиенти - 79.2 млн. лева. Плащането на данъци и ремонти на сградния фонд на банките пък им гълта 49.7 млн. лв., а плащането на външни консултантски услуги им струва 42.8 млн. лева. С други думи, банките имат възможност допълнително да оптимизират дейността си и да намалят своите разходи, като по този начин повишат печалбата си и дивидента, който раздават на своите акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във