Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ПОДГОТВИ СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДАЖБАТА НА БОРИКА

Управителният съвет на БНБ е обсъдил стратегията за продажба на БОРИКА - дружеството, осигуряващо разплащанията с банкови карти у нас. На заседание в късната вечер на 25 март ръководството на Централната банка е изготвило и цялостен план за развитие на картовия оператор за четиригодишен период - от 2004 до 2008 г., който още през следващата седмица ще бъде предоставен за становище на търговските банки. Чрез Асоциацията на търговските банки до 15 април те ще трябва да представят обобщеното си мнение за начина, по който ще бъде продадена БОРИКА, и за ангажиментите, които ще поеме за развитието й бъдещият купувач. На заседанието е бил приет и отчетът за дейността на БОРИКА за 2003 година. Според него дружеството е в много добро финансово състояние. Приключило е годината със счетоводна печалба от 3.13 млн. лв., която след облагане с данъци е 2.17 млн. лева. Реализираните приходи от дейността му през 2003 г. са близо 8 млн. лв. - 96% от общия размер на финансовите постъпления на дружеството. Те са главно от транзакции и обслужването на банкови карти, както и от инсталирането на АТМ и ПОС терминални устройства. Съществени са и приходите от продажба на стоки и предоставянето на лицензи за новомонтирани банкомати. Разходите на БОРИКА за 2003 г. са 3.58 млн. лв. и основно се дължат на инвестициите, които дружеството е направило през годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във