Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ отчете излишък по текущата сметка

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 517.8 млн. евро при излишък от 854.3 млн. евро за юни 2016 г., съобщава Българската народна банка.

За юни 2017 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 480.5 млн. евро, при излишък от 713.6 млн. евро за същия месец на 2016 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 37.3 млн. евро при положителна стойност от 140.7 млн. евро спрямо аналогичния период на миналата година.

Финансовата сметка за юни 2017 г. е положителна в размер на 1.2 млн. евро при положителна стойност от 784.4 млн. евро за юни 2016 г. 

Търговското салдо за юни 2017 г. е отрицателно в размер на 24.8 млн. евро при дефицит от 126.7 млн. евро за същия месец на 2016 г. 

Износът на стоки е 2374.9 млн. евро за юни 2017 г., като се повишава с 432.4 млн. евро (22.3 на сто) в сравнение с юни 2016 г. Износът за полугодието намалява на годишна база с 3.4 на сто.

Вносът на стоки за първото полугодие на тази година е 2399.7 млн. евро, като нараства с 330.5 млн. евро (16 на сто) спрямо юни миналата година. Вносът за януари - юни 2016 г. намалява на годишна база с 5.6 на сто.

Преките чуждестранни инвестиции в страната, отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията, по предварителни данни нарастват със 171.1 млн. евро за юни 2017 г., при увеличение с 235.1 млн. евро спрямо юни 2016 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари - юни 2017 г. са от Холандия (283.3 млн. евро) и Швейцария (104.6 млн. евро). 

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари - юни 2017 г. нарастват със 132.8 млн. евро, при увеличение с 62.3 млн. евро за януари - юни 2016 г. През юни 2017 г. те се повишават с 36.3 млн. евро, при нарастване с 40.1 млн. евро за юни 2016 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във