Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ОПРЕДЕЛИ ПЪТЯ, КОЙТО ЩЕ СЛЕДВА ДО 2009-А

Отпочинали - след летните отпуски, членовете на управителния съвет на БНБ се захванаха още на първото си заседание с решаването на кардинални за банковата система въпроси. И започнаха може би от най-важния - приемането на Стратегията за развитие на Централната банка до 2009 година. За първи път тя бе разгледана от управителния съвет на БНБ още в средата на юли, но окончателният й вариант бе гласуван от него на 9 септември. Най-общо стратегията представлява подробен график, който БНБ ще следва, докато страната ни се присъедини към Европейския валутен съюз. А на всекиго е ясно, че това в никакъв случай няма да стане автоматично с приемането ни в Европейския съюз. Всъщност може да се каже, че до приобщаването ни към Еврозоната (както наричат Европейския валутен съюз), пътят за БНБ ще е почти толкова труден, колкото е той за държавата до приемането й за член на Евросъюза. Голямата разлика обаче безспорно е, че при Централната банка всички поемани ангажименти са предварително обявени, а начинът и стъпките за постигането им вече са подробно описани в стратегия, с която всеки може да се запознае. По-важното в случая е, че тя интересува не само банките, но и техните клиенти - фирмите и дори обикновените граждани, защото финансовото им състояние отчасти зависи от мерките, които предприема БНБ. Изключително важен за цялата икономика например е фактът, че Валутният борд ще гарантира стабилността на лева не само до 2007-а, а поне до 2009-а, когато се очаква България да се присъедини към Еврозоната. Чак след това националната ни парична единица ще може да бъде заменена от еврото. Така че всеки, който тегли кредит в левове със срок на погасяване до 2009 г., може да е спокоен, че не го грози валутен риск (т.е. банката да превалутира автоматично дълга му, заради въвеждането на еврото като основно разплащателно средство).Заедно с възприемането на принципите на Европейската централна банка по отношение на паричната политика БНБ ще трябва да прилага и идентична с нейната надзорна дейност. А това означава, че българските банки най-сетне ще дочакат понижаването на задължителните минимални резерви по всички привлечени средства до 2 процента. Само за справка, в момента работещите у нас банки са длъжни да заделят по сметките си в БНБ 8% от постъпленията от клиенти, ако те са със срок на връщане до една година, и 4% - ако те са за повече от две години. След присъединяването на България към Еврозоната ще бъде облекчено и изискването за капиталовата адекватност на банките. Тогава тя ще стане 8%, докато сега е 12 процента. Някои от българските банки ще са особено доволни от тази промяна, защото според отчета на БНБ сега има и такива, които са много близко до ограничението от 12 процента. Одобрената на 9 септември стратегия предвижда още, след приобщаването на БНБ към Системата на Европейските централни банки,част от валутния резерв, който поддържа националната ни банка, да бъде предоставен за съхранение в Европейската централна банка. Той ще бъде използван като буфер при осъществяваната на активна парична политика от страна на БНБ. Останалата част от резерва пък ще бъде превалутиран в парична единица различна от еврото - например швейцарски франкове, щатски долари или британски лири, за да може да се използва за интервенции на паричния пазар. Не на последно място, БНБ ще трябва да решава и проблема с повишаване на квалификацията на персонала си. Тя ще трябва да подготви служителите си за изпълняването на значително по-отговорни функции от досегашните. За да станат конкурентоспособни по отношение на търговията на международните пазари например, дилърите й ще бъдат пращани на обучение в западноевропейски централни банки. Големи трансформации ще претърпят и платежните системи - РИНГС (за разплащания в реално време), Бисера (за междубанкови плащания) и СЕБРА (за електронни бюджетни трансфери). Промяна ще има и в системата за операции с дебитни и кредитни карти - БОРИКА. Разплащателните системи у нас трябва да станат съвместими с тези в страните членки на Евросъюза, за да могат да се включат в общата информационна мрежа за плащания на обединена Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във