Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ одобри новите шефове на Общинска банка

Централната банка даде одобрение за назначаването  на Ангел Геков, Борислав Чиликов, Петър Джелепов и Димитър Котларски за членове на управителния съвет и за изпълнителни директори на Общинска банка. Четиримата бяха номинирани за тези длъжности от надзорния съвет на банката на заседанието му на 29 януари 2018-а - дни след като лихтенщайнският фонд "Новито Опортюнитис" плати 46 млн. лв. на Столичния общински съвет за акциите му - 67.65% от капитала на  кредитната институция. Според Закона за кредитните институции всеки  кандидат за член на управителен съвет и за изпълнителен директор на банка трябва да получи одобрение от БНБ - независимо дали преди това е заемал такава длъжност в друга кредитна институция.

Ангел Геков е добре познат на банковата общност. Работи на ръководни постове в банковата система от 1995 година. Бил е изпълнителен директор на Общинска банка и на Българска банка за развитие. 

Борислав Чиликов е бил изпълнителен директор на Централна кооперативна банка, след което става регионален мениджър на СИБАНК, която в момента е в процес на консолидация с ОББ.

Петър Джелепов започва кариерата си в "Райфайзенбанк (България)", преминава през СИБАНК, след което дълго време работи като регионален мениджър в управление "Клонова мрежа" на ОББ.

Владимир Котларски прави банкова кариера като служител на Първа инвестиционна банка. От системата "ДАКСИ" става ясно, че е в мениджмънта на три дружества със специална инвестиционна цел.

Четиримата ще управляват Общинска банка заедно със сегашния й изпълнителен директор Николай Колев.

Със сегашното одобрение от БНБ процедурите по вземане на разрешения от различни надзорни органи, през които трябва да премине новият собственик на Общинска банка, съвсем не са приключили. Самата банка е собственик или е миноритарен акционер в различни търговски дружества, някои от които са поднадзорни лица. Става дума например за управляващо дружество "Общинска банка Асет Мениджмънт", чиято дейност се контролира от КФН. Тъй като банката е едноличен собственик на това дружество, купуването на 67.65% от капитала й от страна на "Новито Опортюнитис" води до косвено придобиване на поднадзорното на КФН лице "Общинска банка Асет Мениджмънт". А такова косвено придобиване би трябвало да подлежи на разрешение от страна на КФН, за което се взема решение след внасянето на всички необходими за това документи и плащането на съответните надзорни такси. Разбира се, подобен акт може да изглежда досадна формалност, но работата по получаването на подобно разрешение трябва да се свърши, защото иначе може да се стигне до надзорни санкции, които винаги са свързани със сериозен репутационен риск както за самото управляващо дружество, така и за банката, която е него собственик.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във