Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ НЕ БИВА ДА ОГРАНИЧАВА БАНКИТЕ, КРЕДИТИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО

Европейският инвестиционен фонд може да стане акционер на Насърчителна банкаСашо Чакалски - изпълнителн директор на Насърчителна банка, пред в.БАНКЕРЪГ-н Чакалски, какъв е общият размер на външното финансиране, което ползва Насърчителна банка?- До момента банката е получила дългосрочни кредитни линии за 30 млн. евро. Тук включвам линията от 15 млн. евро, отпусната ни от Банката за развитие към Съвета на Европа; финансирането от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) - в размер на 10 млн. евро, и кредитната линия от 5 млн. евро, предоставена ни от Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР). Това е дългосрочен инвестиционен ресурс, който е даден на Насърчителна банка за срок от десет години и чрез нея, под формата на дългосрочни кредити, се влива в сектора на малките и средните предприятия. Към тези дългосрочни линии, които изброих, трябва да прибавим и гаранционната линия в размер на 21 млн. евро, която ни предостави Европейският инвестиционен фонд. Тя ще позволи на Насърчителна банка да увеличи размера на кредитирането за малки и средни предприятия, без да поема голям допълнителен риск, и в същото време да облекчи изискванията си към тях за обезпечаване на заемите. Например можем да отпускаме кредити, по които обезпечението да е 85% от стойността им, а не 110 или 120 процента. Това до голяма степен ще увеличи възможностите за финансиране на малките и средните предприятия, особено на тези, които започват своя бизнес и не разполагат с достатъчно големи активи, които да заложат.Какви са предимствата, които ви дава тази гаранционна линия?- Европейският инвестиционен фонд се ангажира да покрие 50% от кредитите за малки и средни предприятия, в случай че те престанат да бъдат обслужвани. Разбира, се фондът ни е поставил и някои ограничения. Той се ангажира да изплати 50% от заемите, които евентуално ще спрат да се погасяват. Общият им размер обаче не бива да е два пъти по-голям от кредитите, които банката е класифицирала като загуба (те са 3.7% от общия размер на заемите) в края на 2003 година. Целта е Насърчителна банка да не намалява изискванията към своите клиенти да обслужват редовно кредитите си. Това финансиране от чужбина, което споменахте, не струва ли прекалено скъпо на банката?- Ако търсите целево финансиране за малки и средни предприятия, а не кредитни линии въобще, финансирането не е толкова скъпо. Тъй като не само в Европейския съюз, а и по света съществуват специализирани финансови институции, които са готови да предоставят дългосрочно кредитиране на ниска цена, стига банката, която го получава, да използва парите за отпускане на заеми единствено на малките и средните предприятия. А знаете, че Насърчителна банка финансира само този сектор. Всичките ни кредити - 83% от които са отпуснати за срок над три години, са предоставени за развитие на малкия и средния бизнес.Насърчителна банка работи предимно с дългосрочни средства, които е привлякла от чужбина. Въведеното от началото на юли изискване на БНБ банките да заделят 4% от тези средства като задължителни минимални резерви няма ли да направи ползването на кредитни линии неизгодно за вас? Ще бъдете ли принудени да вдигнете лихвите по кредитите?- Ще се опитаме да не повишаваме лихвите по заемите, които предоставяме. Но със сигурност изискването за заделяне на 4% от дългосрочно привлечените средства за задължителни минимални резерви ще ни създаде известни затруднения. Те обаче в никакъв случай няма да са непреодолими. Въпросът е защо с тези ограничения се наказват банките, които финансират преструктурирането на българската икономика и създаването на нови работни места. Защото дългосрочните фирмени заеми, които ние и други банки отпускаме, целят точно това. С тези пари се внасят машини, съоръжения, технологии, суровини. Все неща, с които се произвеждат стоки както за българския пазар, така и за износ. С други думи, заемите, които ние отпускаме, не се отразяват негативно на текущата сметка на платежния баланс. Това не са потребителските кредити, които се ползват за внос на стоки за бита. В този смисъл, според мен, е добре БНБ да помисли дали не е възможно ограниченията да бъдат налагани само върху институциите, които увеличават обема на потребителските заеми, или на тези, които отпускат кредити на фирми, внасящи или търгуващи у нас със стоки за бита. А сега какво се получава. По искане на МВФ се налагат ограничения, които оскъпяват привличания от банките ресурс. И за да покрият допълнителните си разходи, повече кредитни институции са принудени да се насочат към по-доходните операции. А сам знаете, че най-доходоносните заеми са потребителските, тъй като при тях разликата между лихвите, при които те се отпускат, и лихвите, които банките плащат по привлечените средства от граждани и фирми, е най-голяма. Може да ви звучи странно, но поисканите от МВФ ограничения създават по-скоро условия за намаляване на ръста на заемите за фирми и увеличаване на потребителските кредити. Не виждам какъв е смисълът да се наказват производителите и банките, които ги финансират.През пролетта на 2004-а Насърчителна банка стана член на Клуба на институциите на ЕС, специализирани в дългосрочно кредитиране. Каква е ползата от това членство?- До влизането на нашата банка в този клуб той бе отворен за участие само за финансовите институции на страните членки от ЕС. Той съществува от тридесет години и представителите на членуващите в него банки се събират няколко пъти годишно. Влизането ни в клуба ни предостави достъп както до най-добрите практики за отпускане на дългосрочни заеми, така и до евтини кредитни линии с много дълъг срок на изплащане. В рамките на клуба ние можем да обсъждаме стратегии за дългосрочно финансиране с представителите на най-големите институции - Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд...В този клуб членуват ли и други институции като Насърчителна банка, които са ориентирани към малките и средните предприятия?- В него участват предимно държавни банки, които са насочени към финансиране на малкия и средния бизнес. Такива са например холандската НИБ Капитал, финландската Финвейра, люксембургската Сосиете Национал де Креди е д'Инвестисман, норвежката Нордик Инвестмънт Банк и френската държавна банка за развитие на малките и средните предприятия. И ние сме приети в този клуб именно защото сме държавна банка.В страните от Централна и Източна Европа, които през 2004-а бяха приети за членки на ЕС, има ли държавни банки за финансиране на малкия и средния бизнес?- Да. Такива банки например има в Унгария, Чехия и Словакия. Те не само че дават кредити за малкия и средния бизнес, но и му предоставят гаранции, когато той иска заеми от частни банки.Зададох ви този въпрос, тъй като преди две години Световната банка настояваше Насърчителна банка да бъде трансформирана в агенция. Сега този въпрос като че ли не се поставя, или се лъжа?- Доколкото знам, в момента съществуването на Насърчителна банка не се поставя под въпрос. Пък и практиката е показала, че в ЕС банки като нашата играят важно значение за развитието на малкия и средния бизнес.Вярно ли е, че Европейският инвестиционен фонд проявява интерес към закупуването на 25% от акциите на Насърчителна банка?- Първо трябва да кажа, че сътрудничеството ни с този фонд се разширява много бързо. Това е една огромна финансова институция, която управлява активи от 7 млрд. евро и има възможно най-високия кредитен рейтинг - ААА. Целите на Европейския инвестиционен фонд - подпомагане на малките и средните предприятия, и на Насърчителна банка напълно съвпадат.От кредитните институции в страните кандидатки за членство в ЕС нашата банка е първата, която получи правото да ползва специализираните продукти на фонда, каквато е гаранционната кредитна линия. Нормално е плановете ни за сътрудничество да се развиват и в един момент да преминат на едно по високо ниво.Това означава ли, че Европейският инвестиционен фонд може да закупи акции на Насърчителна банка?- Защо не.

Facebook logo
Бъдете с нас и във