Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ МАРКИРА ПЪТЯ НА ПАРИТЕ

Специална наредба ще определя правилата за приемане, броене, съхраняване, обработка и дистрибуция на банкнотите и монетите. Тя бе обсъдена и приета на първо четене от УС на БНБ на 20 октомври. В нея са описани правата и задълженията на всички участници на пазара, които професионално работят с налични пари. Освен БНБ и търговските банки това са финансовите къщи, обменните бюра и специализираните фирми за инкасо и транспорт на банкноти и монети. Новите изисквания са съобразени с правилата на ЕС и на Европейската централна банка за дружествата, чийто бизнес е свързан с обработката на пари. С приемането им ще се създадат по-добри условия за разширяване на пазара на услугите, свързани с движението на наличните пари, и за ограничаването на дейността на Централната банка по транспортирането, съхраняването и обработката на банкнотите.
БНБ за пръв път ще бъдат описани процедурите, задължаващи банките да я информират за постъпили при тях повредени или подправени банкноти в българска и чуждестранна валута и да й ги предадат. Сега БНБ получава по-големи възможности да осигури преобладаващо количество изрядни банкноти, както и своевременно да изважда от обращение замърсените, захабени, подправени и преправени банкноти.
Според наредбата, ако БНБ установи, че паричният знак е повреден, тя ще е длъжна да издаде документ, с който собственикът на банкнотата ще може да я обмени във всяка банкова институция. В случай че бъде констатирано, че банкнотата е подправена, БНБ я задържа и информира собственика й за това. Последният няма да получи никаква компенсация. За потърпевшите подобна констатация ще е, меко казано, много неприятна, но тя е в унисон с правилата, прилагани от централните банки в страните от ЕС.
В момента повечето банки отказват да приемат захабени банкноти. Ако са подправени, някои кредитни институции ги задържат, като формират собствени каталози от фалшифицирани парични знаци. Независимо че съществуват някои нормативни документи, който задължават банките да изпращат българските захабени или подправени банкноти за експертиза в БНБ. Редът не е систематизиран според съвременните изисквания и позволява лесно да бъде заобиколен, обясни преди време в интервю за в.БАНКЕРЪ подуправителят на БНБ Цветан Манчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във