Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ИЗВАДИ ХИРУРГИЧЕСКИЯ НОЖ

ОФШОРНИТЕ АКЦИОНЕРИ НА БАНКИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ДИСЕКЦИЯРегистрацията на една фирма в офшорна зона по принцип не е порок. Но прозрачността на акционерния състав на една банка безспорно създава сигурност у клиентите й за евентуалната безоблачна съдба на парите им.След като Народното събрание прие през септември измененията на Закона за банките, всички собственици на три и повече процента от капитала на кредитна институция вече са задължени да предоставят на БНБ най-подробна информация за себе си. Драмата при падането на анонимността ще е най-вече за офшорните компании, зад чиято удобна дискретност сега се крият истинските собственици на не една и две финансови институции. До приемането на измененията в нормативните документи нямаше изричен текст, който задължава банковите акционери да представят сведения за своя правен статут, делова дейност и за свързаните с тях лица. Такава информация се подаваше единствено при получаването на лиценз за извършване на банкова дейност. След приемането на промените в Закона за банките БНБ ще може да проявява далеч по-голямо любопитство.Банковите собственици на три и повече процента от капитала, включително и базираните в офшорни зони, трябва да предоставят на управление Банков надзор документи за произхода на средствата, с които са закупили акциите, доказателства, че тези средства не са взети назаем, и справка за данъците, които са платили през последните пет години.Освен това фирмите, влизащи в тази категория, са задължени да предоставят писмени данни за лицата, които притежават дялове в тях. Управление Банков надзор има право да изисква от акционерите на банките и всички необходими счетоводни и други документи, свързани с дейността им.БНБ може да отказва издаването на лиценз за банка, ако на базата на получената информация прецени, че някои от акционерите й с три и повече процента от капитала биха могли да навредят на сигурността й или на нейните операции. От края на октомвриЦентралната банка започва да проверява всички офшорни банкови акционери, които не са получили изрично позволение да притежават дял в кредитните институции. Според действащия досега Закон за банките, такова разрешение се изискваше само ако физическо или юридическо лице пожелае да стане собственик на 10 и повече процента от една банка. Управление Банков надзор вече е изискало подробна информация за структурата на капитала на финансовите институции и за лицата, които притежават техни акции. При укриването на данни или когато се предостави неизчерпателна информация, ослушалите се ще бъдат задължени да продадат притежаваните от тях акции в срок от тридесет дни. При това административните актове на БНБ за наказания не подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. От задължението да предостави данни за основния си акционер ще бъде освободенаПощенска банканезависимо че собственик на 86.24% от капитала й е регистрираният в Кипър АЛИКО/Си И Ейч Болкан Инвестмънт Холдингс. Според официалните документи, представени в БКК и в БНБ, половина от капитала на холдинга се държи от американския застрахователен гигант Американ Интернешънъл Груп, а другата - от И Еф Джи Банкинг Груп на корабния магнат Спирос Лацис. БНБ няма да търси нова информация за офшорката, тъй като тя е поискала и е получила разрешение да притежава 86.24% от капитала на Пощенска банка. С други думи, Банков надзор е проверил нейната благонадеждност.Досегашният основен акционер наХЕБРОСБАНК- регистрираната на остров Ман ай.Риджънт Груп, също щеше да избегне проверката, защото бе получила от БНБ разрешение да притежава 99.6% от капитала на българската кредитна институция. Но шефовете на ХЕБРОСБАНК решиха да изтеглят офшорната фирма от България и да я подменят със свое дъщерно дружество, регистрирано в Амстердам. Става дума за Ес Дабъл Ю Сий, което всъщност се контролира от офшорна компания, собственост на ай.Риджънт Груп. За да притежава обаче 99.6% от капитала на българската банка, е необходимо Ес Дабъл Ю Сий да получи благословията на БНБ. Папки с информация за своите офшорни акционери ще бъде принудено да надипли и ръководството наСИБАНКСлед като пое председателския пост в надзорния съвет на банката (през ноември 2001 г.) Цветелина Бориславова обяви, че ще предприеме мерки нейните собственици да хвърлят офшорните си покривала и наистина да станат публични. През първите четири месеца на 2002 г. се сключиха някои сделки, които създадоха впечатлението, че, макар и бавно, СИБАНК ще очисти редиците на акционерите си от офшорни компании. В началото на март регистрираните в Кипър Бидефорд Трейдинг и Ванкарем Лимитид прехвърлиха своите акции, а те са общо над 19% от капитала на кредитната институция, на фондациите Екофонд-Ра и Българска медицина - и двете управлявани от Цветелина Бориславова. Очакванията бяха, че до края на април примера им ще последват и базираните в Кипър и Швейцария Юникросби Трейдинг, Г.И.А. Трейдинг и Г.И.А Трейдинг Ко Лимитид. Нещата обаче не се развиха точно така.Според финансисти, запознати с акционерната структура на СИБАНК, в края на юни офшорните компании са притежавали 34.3% от капитала й. От официалните отчети на БНБ пък се вижда, че регистрираната на Бермудите Ревко Кепитъл Маркет е собственик на 10% от акциите на СИБАНК. Същевременно играчи на Българска фондова борса коментират, че Бидефорд Трейдинг и Ванкарем Лимитед почти са възстановили акционерното си участие в банката, като са изкупили дяловете на Г.И.А. Трейдинг и Г.И.А Трейдинг Ко Лимитид и контролират общо над 17% от нейния капитал.В средата на 2002 г.НЕФТИНВЕСТБАНКсе отърва от офшорното акционерно участие. Нейните шефове и надзорници никога не са криели, че 58% от капитала й бяха собственост на шест офшорни фирми, регистрирани в Кипър, Лихтенщайн и Швейцария - Сискорп Файнънс Лимитид, Елит Текнолъджис ЛТД, Кенсал Трейдинг Лимитид, ММС Интернешънъл ЛТД, Метреко Интернешънъл ИНК и Уотс Трейд енд Файнънс ЛТД. Казват, че зад тези дружества стоят интересите на руския бизнесмен Денис Ершов - собственик на Нафтекс груп. Неговата групировка притежава кипърската фирма Нафтекс финанс, а тя от своя страна контролира 75% от Нафтекс България Холдинг, който пък е собственик на близо 90% от фирма Петрол АД.През юни 2002 г. Нафтекс България Холдинг получи правото да притежава 59% от акциите на банката, а Петрол пое контрола върху други 16.78% от капитала й. Около 10% са собственост на ДЗИ Общо застраховане, над 5% - на Феста. БНБ ще иска подробна информация за собственика на холдинга - кипърската Нафтекс финанс, както и за нейния основен акционер Нафтекс Груп.Макар и не по офшорна линия, акционерите наЕВРОБАНКсъщо ще се наложи да дават пред БНБ подробни обяснения. Твърди се, че БНБ си е поставила за цел да проучи кой в крайна сметка контролира 85.35% от акциите на кредитната институция. На книга това е регистрираното в София дружество Еврокапитал България АД. За 99% от неговите акции пък се говори, че са собственост на словашкия фонд Истрокапитал БГ. Загадката е кой е собственикът на този фонд. Любопитството на БНБ е напълно основателно, след като през април 2000 г. управлението на ЕВРОБАНК бе поето от Емил Ангелов, който дотогава бе изпълнителен директор на НЕФТИНВЕСТБАНК, но и до момента не се е оттеглил от нейния управителен съвет. Не остана незабелязано, че в ЕВРОБАНК бяха прехвърлени и някои от сметките на Петрол АД (в което по принцип няма нищо лошо). Самият Митко Събев, който е председател на съвета на директорите на Нафтекс България Холдинг и председател на надзорния съвет на НЕФТИНВЕСТБАНК, заяви за БАНКЕРЪ, че все още се водят преговори със словаците от Истрокапитал за покупката на ЕВРОБАНК. За дисекция на акционерното си участие трябва да се подготви и РОСЕКСИМБАНКНе е тайна, че над 75% от нейния капитал се контролират от офшорни компании. В официалната справка на БНБ от януари 2002 г. бе посочено, че това са Н.М.С. Хотел - собственик на 11.14%, Сивако Трейдинг - на 10.38%, Неотон трейдинг - на 10.34%, Демекско консултантс - на 10.21%, и Рожена сървисиз - на 10.19 процента. За Демекско консултантс се знае, че е собственост на председателя на РОСЕКСИМБАНК Емил Кюлев. Чрез него и чрез някои други дружества, като Галоуей България и ваканционно селище Ривиера АД, той контролира над 50% от капитала на банката. Акционери в РОСЕКСИМБАНК са и Евро Кеа Консулт, фондация Български спорт, БР Лизинг и Контракт холдинг къмпани, които също са под контрола на Емил Кюлев. Притежание на МобилТел останаха единствено 2.45% от акциите.Предполагаше се, че при увеличението на капитала на РОСЕКСИМБАНК от 20 млн. на 40 млн. лв. по-голямата част от нейните книжа ще се концентрират в няколко български фирми, собственост на Кюлев, а офшорките ще изчезнат. Но това не стана. Капиталът бе допълнително раздробен и в средата на годината кредитната институция няма акционер, който да притежава повече от 10 процента от книжата й. Ако сред собствениците й все още са офшорните компании Сивако Трейдинг, Демекско Консултантс, Н.М.С. Хотелс, Неотон трейдинг и Рожена Сървисиз, за тях в управление Банков надзор ще е необходимо да се даде подробна информация.Офшорни фирми днес контролират 40% от акциите на Корпоративна банкаОбщо десет чуждестранни компании купиха през май 2000 г. от БУЛБАНК 99.999% от акциите на Корпоративна банка, като платиха за тях 12.83 млн. лева. Това са регистрираните в Лондон Рендар Лимитид и Абът Лимитид, германската Боси Ханделс и американската Шенън Интернешънъл.Сред останалите шест акционери бяха базираната на Бахамските острови Айрис Континентал Лимитид, учредените на Британските Вирджински острови Уимонд Трейдинг Корп, Уернъл Инвест енд Трейд Лимитид и Леонард Инвест енд Трейд Лимитид, регистрираната на остров Малта Драко Холдингс Лимитид и лихтенщайнската Мибо. Офшорките притежаваха около 60% от капитала на банката. През април 2002 акционерното им участие намаля до 40%, тъй като две от фирмите, ползващи се от привилегията на анонимността, продадоха акциите си на българските Бромак и на Тръст Контрол. Въпреки това офшорното присъствие в корпоративна банка е достатъчно голямо, за да предизвика интереса на инспекторите от БНБ.Най-големият акционер наТЕКСИМБАНК е лихтенщайнската фирма Патон Анщалт, която притежава 27.3% от капитала й. Дълги години представител на офшорката у нас бе създателят и председател на надзорния съвет на банката Георги Найденов. След смъртта му през 1999 г. неговите акции в кредитната институция наследиха дъщерите му Мариета Найденова и Павлина Данчева, които днес притежават общо над 20.4% от ТЕКСИМБАНК. Патон Анщалт запази дела си в кредитната институция, но сега ще трябва да разкрие пълните подробности за хората, които я контролират.Информация за свои акционери ще се наложи да даде и Международна банка за търговия и развитиеОсновните фигури в създадената през 1992 г. кредитна институция са братята Пламен и Бони Боневи. Твърди се, че официално двамата притежават по около 5% от капитала на МБТР. Нейни акционери са и изпълнителният й директор Боян Пенков, както и пернишкият бизнесмен Петър Белчев. Сред останалите собственици на банката са множество чуждестранни фирми, които притежават по не повече от 5% от акциите й. Сред тях има и офшорки, като например Петрофинанс или Озарк Венчърс.Сред собствениците наПърва източна международна банкаофшорните фирми са доста. Според официалните публикации на БНБ, основният акционер на кредитната институция е българската компания Динатрейд Интернешънъл, собственост на бившия национален състезател по борба Рахмат Сукра. Сред българските акционери са и текстилното предприятие Ямболен и приватизационният фонд Труд и капитал, но повечето - като Порсели Лимитед и Дериа Лимитед, са офшорни фирми, които идват от държави, където данъците са символични, а разкриването на самоличността на собствениците се смята за престъпление. След промените в банковия закон у нас обаче отказът да се разкрие информация за офшорните акционери на банките вече се смята за нарушение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във