Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ИСКА ПО 4906 ЛЕВА ЗА АКЦИЯ ОТ БОРИКА

Мениджърите на търговските банки ще поискат разрешение от собствениците им, за да участват в покупката на миноритарни пакети акции от националния картов оператор Борика. Такова решение бе взето на заседанието на УС на АТБ на 21 октомври 2004 година.Според председателя на УС на АТБ Димитър Костов, търговските банки ще бъдат готови с офертите си. Причината е, че повечето от работещите у нас банки вече са с чуждестранни собственици и предложенията за придобиване на дялове или акции в друго дружество трябва да бъдат одобрени от централите им. С други думи, продажбата на 66% от капитала на Борика вероятно ще стане факт едва през 2005 година. Димитър Костов поясни, че след като парламентът гласува окончателно закона за паричните преводи (на 14 октомври Народното събрание го прие на първо четене), той ще задължи дружества като Борика и Банксервиз да увеличат акционерния си капитал най-малко на 10 млн. лева. Според Костов обаче това няма да повлияе върху сделката за покупката на 66% от националния картов оператор.Вярно е, че акционерният капитал на Борика е 2.5 млн. лв. - поясни Костов - но дружеството има около 10 млн. лв. неразпределени печалби от минали години и резерви. С тях по решение на общото събрание на Борика акционерният му капитал може да бъде увеличен над предвидения в проектозакона за паричните преводи от минимум 10 млн. лв., каза за в. БАНКЕРЪ.В момента едноличен собственик на Борика, което в края на лятото бе пререгистрирано от ЕООД в ЕАД, е Българска народна банка. Нейният управителен съвет е заложил в стратегията за развитието й до 2009 г. да продаде Борика. И като първи етап от изпълнението на този ангажимент се предвижда търговските банки да придобият 66% от капитала на дружеството. Преговорите между БНБ и кредитните институции за продажбата на Борика започнаха още в началото на това лято. През юни Асоциацията на търговските банки поиска 66% от капитала на Борика да бъдат продадени по номинал. БНБ обаче върна топката, заявявайки, че ще купи тези дялове от Борика по цена, която отговаря на нетната стойност на активите на дружеството. Изготвената през септември оценка е, че една акция с номинал 1000 лв. струва 4906 лева. Това означава, че за да придобият 66% от акционерния капитал на дружеството, чийто общ номинал е 2.5 млн. лв., банките ще трябва да платят на БНБ 8.1 млн. лева. След срещата на УС на АТБ на 21 октомври асоциацията разпространи съобщение, че приема общите принципи за продажба на акциите на Борика, но банките предлагат да се потърсят възможности за намаляване на капитала на дружеството, а оттам и на цената, която БНБ иска. На срещата на АТБ представителите на търговските банки взеха решение да изготвят доклади за акционерите си за евентуалните ползи от покупката на акции от Борика. Ако получат одобрение от тях за инвестицията, те ще заявят дела от капитала на националния картов оператор, който биха желали да придобият. Между членовете на АТБ има споразумение, че нито една банка няма да притежава повече от 10% от Борика. Съществува също така договореност, че на всеки три години акционерното участие в дружеството може да бъде променяно, съобразно дела на всяка банка в обема на издадените от нея дебитни карти и направените с тях разплащания. Банките с по-малки пазарни дялове ще продават акциите си на тези кредитни институции, които са издали повече карти и чрез тях са извършили повече плащания. Същата схема ще се прилага и при разпределението на акционерното участие в Банксервиз - дружеството, което обслужва междубанковите плащания в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във