Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ИНВЕСТИРА 8.9 МЛН. ЛВ. В ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

До 2007 г. БНБ трябва да изгради единна информационна система, която да обхване всички сфери на дейността й. За целта през есента на миналата година Управителният съвет на Централната банка възложи на консултантската компания Кей Пи Ем Джи да разработи цялостна стратегия за развитие на информационните технологии на банката. В началото на 2002 г. приключи първият етап от работата по проекта и бе изготвена принципна схема за изграждането на общата информационна система.До средата на април Кей Пи Ем Джи (KPMG), ще приключи и втория етап от проекта. Компанията ще представи на Управителния съвет на банката специален доклад, в който се предвиждат мерки за подобряване на технологичните системи и увеличаване на степента на информационна сигурност. В него е разработен и вариант за преструктуриране на дирекция Информатика и комуникации в БНБ. Предлага се да бъде създадено звено за развитие и управление на големите проекти. То ще поеме изцяло планирането и осъществяването на мащабните технологични начинания в Централната банка, като изграждането на системата за брутен сетълмент в реално време (RTGS). През май тя ще бъде тествана, а експлоатацията й се очаква да започне в средата на септември. След което един месец тя ще бъде под наблюдението на фирмата изпълнител Монтран.През следващите пет години се предвижда да бъдат реализирани проектите за планиране на ресурсите - ERP (Enterprise Resource Planning), за създаване на интегрирана банкова система и на общо хранилище за данни. Според банкови експерти, инвестициите в тях могат да надхвърлят 2 млн. евро. През 2002 г. БНБ предвижда да вложи 3.5 млн. лв. за развитие на своите информационни системи. Заедно с големите технологични проекти общите инвестиции ще надхвърлят 8.9 млн. лева. От тях за закупуване на софтуер и поддръжката му ще бъдат дадени 5.9 млн. лв., а за хардуер - 3 млн. лева.Преди около десет дни Българската народна банка подписа Меморандум за стратегическо сътрудничество с водещата американска компютърна компания Оракъл. Споразумението е за срок от две години и предвижда внедряване на продуктите на Оракъл като една от стратегическите платформи за развитие на информационните системи на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във