Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ЧАКА ОФЕРТИ ЗА БОРИКА ДО 15 МАРТ

ЕДНА АКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КАРТОВ ОПЕРАТОР СЕ ПРОДАВА ЗА 3904 ЛЕВАБНБ е изпратила до всички търговски банки предложение за закупуване на пакети акции от националния картов оператор Борика. Те са съобразени с обема от операции, които отделните кредитни институции извършват чрез дебитни и кредитни карти, както и с броя на банкоматите и на ПОС-терминалите им. Цената, определена от БНБ за една акция на Борика, е 3 904 лв., което означава, че за продаваните 66% от капитала на дружеството Централната банка се надява да получи 6 441 600 лева. Сумата е близо два пъти по-малка от нетната стойност на 66% от активите му, които възлизат на 10.33 млн. лева. Причината за това намаление е, че БНБ, която в момента е едноличен собственик на Борика, смята да получи от нея дивидент за 2004 г. в размер на 6.44 млн. лв. - сума, с която ще бъде намалена нетната стойност на активите й. Борика разполага с необходимите средства за изплащане на подобен дивидент, тъй като по банкови сметки има около 7 млн. лв., а счетоводната й печалба за 2004 г. се очаква да бъде около 4 млн. лева.Със съгласието си картовия оператор да раздаде дивидент и така да намали нетната стойност на активите си БНБ удовлетворява молбата на търговските банки от септември 2004 г., когато те заявиха, че цената на една акция на Борика от 6260 лв. за тях е твърде висока и помолиха тя да бъде занижена. Това бе едно от условията, които кредитните институции поставиха чрез Асоциацията на търговските банки, за да участват в покупката на 66% от националния картов оператор.Според направеното сега от БНБ разпределение на пакетите става ясно, че три банки - ОББ, Банка ДСК и Първа инвестиционна банка могат да закупят по 6.6% от капитала на Борика. Това са по 165 акции с обща цена от 644 160 лева. БУЛБАНК и SG ЕКСПРЕСБАНК имат право да кандидатстват за по 5.31% от капитала на националния картов оператор, на ДЗИ Банк се полагат 5.21%, на Ейч Ви Би Банк Биохим - 4.74%, а на Общинска банка - 4.5 процента.С изпращането на офертите до кредитните институции БНБ изпълни ангажиментите си, които пое към АТБ. Въпросът сега е: колко банки действително ще направят заявки за покупка на акции на Борика до определената за това дата - 15 март 2005 година. Във финансовите среди се говори, че ентусиазмът на много от кредитните институции за придобиване на акции в Борика вече е поохладнял. Някои банкови мениджъри коментират, че трудно ще мотивират пред чуждестранните си собственици необходимостта да плащат за дялове в националния картов оператор. Те твърдят, че дори Борика да бъде продадена на един инвеститор, няма да може да повишава произволно таксите за междубанкови картови транзакции, тъй като се явява монополист на пазара и може да бъде санкционирана от Комисията за защита на конкуренцията. Във всеки случай, ако до 15 март заявки са подали по-малко от половината банки у нас или направените оферти са за под 51% от капитала на националния картов оператор, БНБ ще обяви продажбата му за неуспешна и ще търси външен инвеститор за Борика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във