Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ВЛИЗА В ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

Акционерите на Банкова консолидационна компания АД, от чийто капитал Министерството на финансите притежава 99.5%, ще проведат третото за тази година общо събрание до края на септември 2004 година. На него те ще обсъдят решение да поискат от Софийския градски съд да открие процедура за обявяването на консолидационната компания в ликвидация. Това е единственият предвиден от Търговския закон начин, по който търговското дружество може да преустанови съществуването си и да разпредели финансовите и материалните активи, които са му останали, между своите акционери.В момента, в който Софийският градски съд открие процедурата по ликвидация на БКК, което би трябвало да стане през октомври, той ще повери управлението на активите й на специално назначен ликвидатор. Предполага се, че това ще е сегашният изпълнителен директор на дружеството Нели Кордовска. С обява в Държавен вестник ликвидаторът трябва да покани всички евентуални кредитори на БКК в шестмесечен срок след публикацията на съобщението да предявят претенциите си към компанията. Ако ликвидаторът прецени, че са основателни, с разрешение на съда той разпорежда дължимата сума да бъде изплатена на кредитора. В случай че претенцията не бъде приета, фирмата, която я е предявила, може да потърси правата си по съдебен ред. Тогава ликвидаторът ще бъде длъжен да задели в специална сметка парите, за които се води съдебният спор. Всички останали средства той ще трябва да разпредели между собствениците на дружеството, съобразно техния дял в капитала му (т. нар. ликвидационни квоти). След като всички изброени процедури бъдат извършени, ликвидация приключва и дружеството бива заличено от фирмените регистри. Това е пътят, по който ще трябва да премине и БКК, преди да приключи съществуванието си. При обявяването на консолидационата компания в ликвидация тя ще разпредели между акционерите си около 340 млн. лева. Толкова останаха по сметките й, след като през 2004 г. тя плати 129.6 млн. лв. данъци и разпредели дивидент от 422 млн. лева. Лъвският пай от ликвидацията на дружеството - 338.3 млн. лв., ще се падне на Министерството на финансите - то, както вече бе казано, притежава 99.5% от акциите на БКК. Останалите 1.7 млн. лв. ще бъдат разпределени между много на брой малки акционери, сред които са Софийската община, РОСЕКСИМБАНК, СИБАНК, ХЕБРОСБАНК, Химимпорт и Нитекс.Процедурата по обявяване на БКК в ликвидация стана възможна, след като на 29 юли 2004 г. парламентът ратифицира трите споразумения, с които държавата пое ангажиментите на консолидационната компания към УниКредито, Банк Аустрия и унгарската банка ОТР (О Ти Пи), произтичащи от договорите за покупка на БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и Банка ДСК.БКК се бе ангажирала, че ще изплати на тримата инвеститори щетите, които те евентуално ще понесат, ако в определен срок те открият в документацията на закупените от тях банки задължения към бюджета или проблемни вземания, за които купувачите не са били уведомени предварително. За УниКредито въпросният срок изтича в края на 2005 г., за Банк Аустрия - в края на 2007 г., а за ОТР - в края на 2009 година. Сключването на такива договори е било изрично условие, което са поставили Банк Аустрия и ОТР при покупката съответно на Ейч Ви Би Банк Биохим и на Банка ДСК. Ратификацията на договорите с тримата чуждестранни инвеститори разтовари БКК от тази отговорност и след дванайсетгодишно съществуване и многократно удължаване на живота й консолидационната компания вече може да се подготви за своята достойна кончина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във