Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК СТАНА ЕДИНСТВЕН СОБСТВЕНИК НА БАНКА ДСК

Общото събрание на Банковата консолидационна компания взе решение на 22 ноември 2002 г. да увеличи капитала й от 25.9 млн. на 96.4 млн. лв., като в него ще бъдат апортирани 75% от акциите на Банка ДСК. Досега тези ценни книжа с обща номинална стойност за около 70.5 млн. лв. бяха собственост на българското правителство (останалите 25% от акциите на спестовната институция са притежание на БКК).След увеличението на капитала на консолидационната компания нейният най-голям собственик ще е държавата, която ще се разпорежда с 99.3% от акциите й (в момента делът й е 97.5%). Частните фирми и общините, притежаващи 2.5% от БКК след увеличението на капитала й ще имат едва 0.7 процента. Но това няма да е за дълго, тъй като след приватизацията на Банка ДСК БКК ще пристъпи към процедура на ликвидация. Всички пари по сметките й ще бъдат разпределени между нейните акционери съобразно дела им в капитала на компанията. Тези от активите на БКК, които не са под формата на депозити, ще бъдат осребрени.Преди да се случи това обаче, БКК трябва да продаде последната държавна банка у нас - Банка ДСК. Точно за тази цел правителството прехвърли на компанията своите акции от спестовната институция. Минимум 80% от капитала на Банка ДСК трябва да бъдат продадени на стратегически инвеститор. До края на ноември съветът на директорите на БКК ще одобри меморандум, подготвен от американската инвестиционна банка Джей Пи Морган, по който ще се приватизира ДСК. До момента намерения за участие в приватизационната процедура на нашата спестовна институция са заявили унгарската банка О Ти Пи, австрийската Ерсте Банк и италианската Банка Интеса. При завръщането си от Германия на 17 ноември финансовият министър Милен Велчев заяви, че към спестовната банка интерес проявява и германската Комерцбанк, която притежава 20% от акциите на регистрираната у нас ПроКредит Банк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във