Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК СПЕЧЕЛИ 168 МИЛИОНА ЛЕВА ПРЕЗ 2002 ГОДИНА

Общото събрание на акционерите на Банкова консолидационна компания АД, което ще се проведе на 22 юли, ще обсъди как да разпредели печалбата на компанията за 2002 г., която е 167.9 млн. лева. Според изпълнителният директор на БКК Нели Кордовска, все още не може да се каже каква част от печалбата ще бъде разпределена между акционерите като дивидент. Консолидационната компания ще трябва да задели част от тези милиони като резерви, с които ще покрие част от ангажиментите си към Банк Аустрия , която купи БИОХИМ, и към унгарската банка OTP (ОТП), която купи Банка ДСК.В доклада на одиторите АФА и Делойт и Туш, които са проверявали баланса и отчета за приходите и разходите на БКК за 2002-ра, е записано, че по сметки и депозити компанията разполага с 287 млн. лв., а печалбата й преди облагане с данъци е 219.44 млн. лева. През 2003-а БКК е вече е вкарала директно в бюджета 51.57 млн. лв. под формата на данък върху печалбата. При разпределянето на дивидента в бюджета ще влязат още няколко десетки милиона, тъй като Министерството на финансите притежава 99.5% от капитала на БКК.Според Нели Кордовска, експертите на БКК са подготвили проектозакон, който ще прехвърли на Министерството на финансите ангажимента по всички гаранции, издадени от консолидационната компания в полза на купувачите на БИОХИМ и Банка ДСК. Проектът вече бил раздаден за съгласуване на депутати от парламентарната Комисия по бюджет и финанси и от правната комисия. След като Народното събрание го приеме, акционерите на БКК ще могат да поискат от съда да обяви процедура по ликвидация на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във