Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ЩЕ ПЛАЩА 130 МИЛИОНА ЛЕВА

През лятото на 2005 г. Банковата консолидационна компания ще разпредели всичките си налични парични средства, които са около 130 млн. лв. между акционерите си. Парите идват от продажбата на шестте държавни банки, след като БКК плати данъците се, раздаде дивиденти на акционерите си от 1999 г. насам и покри задълженията си към Министерството на финансите.На проведеното на 1 март 2005 г. общо събрание на БКК, която от края на октомври 2004 г. е в процедура по ликвидация, бившият й изпълнителен директор и настоящ ликвидатор Нели Кордовска отчете дейността си за 2004 година. Общото събрание прие доклада на одиторите от АФА ООД относно началния ликвидационен баланс на консолидационната компания и счетоводния й отчет за 2004 година. БКК приключва годината с балансово число от 143.18 млн. лв., като 90% от активите й са парични средства. Печалбата й за 2004 г. е 18 млн. лв. и ще бъде прибавена към общата ликвидационна маса, която ще бъде разпределена между акционерите на БКК, съобразно дяловете им в нейния капитал. Лъвският пай ще получи Министерството на финансите, което притежава 99.54% от акциите на компанията. До момента БКК е успяла да осребри по-голямата част от своето имущество. Заместник финансовият министър Любомир Дацов, който представляваше мажоритарния акционер на общото събрание, съобщи, че консолидационната компания е продала сградата на ул. Владайска № 27, където в момента се помещава, на Фонда за гарантиране на влоговете. Дацов заяви, че сделката е извършена в началото на 2005 г. по справедлива цена, определена от специализиран оценител. Той обаче се въздържа да назове сумата, за която е сключена сделката.На общото събрание Нели Кордовска е докладвала пред акционерите, че до момента са идентифицирани по-голямата част от 1200-те собственици на малки пакети акции. Само 40 от притежателите на ценни книжа на БКК все още са в неизвестност. Интересното е обаче, че част от дребните акционери от 1999 г. насам въобще не са потърсили дивидента, който им се полага. По тази причина в специално разкрити от БКК сметки вече с години отлежават около 19 млн. лева. Ще припомним, че законовият давностен срок за предявяване на претенции към тези пари е пет години и след като той изтече, средствата се включват в общата ликвидационна маса и се разпределят между акционерите на дружеството.Софийският градски съд откри процедурата по ликвидация на БКК в края на октомври 2004 г., като даде едногодишен срок за приключването й. На 12 ноември 2004 г. ликвидаторът Нели Кордовска покани всички кредитори на консолидационната компания да предявят претенциите си към нея. Крайният срок за това изтича на 12 май 2005 г., но до момента пред съда не се е легитимирал нито един кредитор на БКК. Всъщност до 12 май едва ли ще се появи такъв, защото през 2004 г. компанията прехвърли на държавата всичките си ангажименти, поети към италианската УниКредито, към Банк Аустрия и към унгарската ОТР (О Ти Пи)по договорите за продажба на БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и Банка ДСК. Така че Нели Кордовска може спокойно да изчака изтичането на законоустановения шестмесечен срок за предявяване на кредиторите. След това акционерите на БКК трябва да проведат последното й общо събрание, на което да гласуват разпределението на паричните й средства, съобразно дела си в капитала й. Освен Министерството на финансите пари от консолидационната компания като ликвидационен дял ще получат Софийската община, Химимпорт, СИБАНК и ДЗИ Банк, както и още над 1100 дребни акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във