Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ЩЕ ОСТАНЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА КОМАНДНО ДИШАНЕ

На 30 юли 2004 г. общото събрание на Банковата консолидационна компания за пореден път - вече едва ли някой може да каже кой на брой, ще удължи живота й. В най-новата бизнес история на България БКК е компанията, чийто срок на съществуване е продължаван най-много пъти - девет или десет. За последно това стана на общото събрание на 19 януари 2004-а, на което акционерите й взеха решение да удължат с още шест месеца - до 14 август, живота й.Съветът на директорите на БКК си правеше сметката, че до началото на август 2004 г. ще бъде уточнена процедурата, по която държавата ще поеме ангажиментите на консолидационната компания към УниКредито, Банк Аустрия и унгарската банка ОТР (О Ти Пи) - купувачи, съответно на БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и Банка ДСК. Планираше се дотогава да бъдат подписани и договорите за прехвърлянето на тези ангажименти към държавата. А парламентът да ги ратифицира. И след приключването на всички тези действия общото събрание на БКК да поиска от Софийския градски съд откриване на процедура по обявяване на консолидационната компания в ликвидация. Проблемът в случая е, че депутатите от управляващото мнозинство от Национално движение Симеон Втори се туткаха близо четири месеца, преди да преценят, че е по-добре държавата да поеме ангажиментите на БКК на базата на отделни договори с купувачите на БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и Банка ДСК. Другият вариант е парламентът да гласува специален закон за случая, но той не бе приет. В края на април изпълнителният директор на БКК Нели Кордовска изпрати до УниКредито, Банк Аустрия и банка ОТР проектите на договорите, с които ангажиментите към тримата купувачи да бъдат поети от българската държава в лицето на Министерството на финансите. За какви ангажименти всъщност става дума? Според гаранционното споразумение, подписано с УниКредито (собственик на БУЛБАНК от ноември 2000 г.), ако в срок от пет години след сделката бъдат открити неуредени данъчни задължения на българската кредитна институция, те следва да бъдат покрити от продавача - БКК. Консолидационната компания е подписала подобни споразумения и с Банк Аустрия (която купи БИОХИМ през ноември 2002 г.), както със собственика на Банка ДСК - унгарската OTP. Споразумението с австрийците е петгодишно, а размерът на гаранцията, договорена с тях, е до 35% от цената, която те платиха за банка БИОХИМ - 82.5 млн. евро. Споразумението с унгарската OTP e шестгодишно и БКК се е ангажирала да възмезди купувача за щети, които не надхвърлят 25% от платените за Банка ДСК 311.1 млн. евро. Идеята е описаните ангажименти да бъдат поети от българската държава, за да може БКК да бъде обявена в ликвидация и парите по сметките й да бъдат разпределени между акционерите й, съобразно техните дялове в капитала й.В началото на юни 2004 г. тримата собственици на най-големите български банки - УниКредито, Банк аустрия и ОТР, върнаха предоставените им от БКК проектодоговори, в които отразиха своите чисто правни корекции. Последва повече от месец на преговори по детайлите на проектодоговорите, за да се стигне до 8 юли 2004-а, когато Министерският съвет ги одобри и ги изпрати за ратифициране в парламента. Това събитие обаче се случва по-малко от месец, преди парламентът да излезе в лятна ваканция. И е резонно описанието на шефката на БКК Нели Кордовска, че депутатите може и да не намерят време дотогава да ратифицират трите договора. Същевременно на 14 август 2004 г. изтича срокът за съществуване на БКК. И за да не се озове консолидационната компания - за пореден път, в комичната ситуация на 25 юни в Държавен вестник излезе обява, че на 30 юли общото й събрание ще удължи живота й с още шест месеца. През този период парламентът все трябва да намери време за ратифицикацията на договорите, с които държавата ще поеме ангажиментите на консолидационната компания към УниКредито, Банк Аустрия и ОТР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във