Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ЩЕ ДАДЕ 5.2 МИЛИОНА ЛЕВА ДИВИДЕНТ

Акционерите на Банковата консолидационна компания ще се съберат на 11 октомври 2002 г., за да приемат доклада на съвета на директорите за дейността на компанията през 2001 г., както и баланса и отчета за приходите и разходите й.Дребните акционери ще бъдат доволни от решенията на общото събрание на компанията, тъй като съветът на директорите й е взел решения цялата печалба за 2001 г. в размер на 5.2 млн. лв. да бъде разпределена като дивидент. От него Министерството на финансите - собственик на 97.5% от капитала на БКК (той е 25.9 млн. лева), ще прибере 5.07 млн. лева. Останалите 130 хил. лв. ще бъдат разпределени между многото на брой дребни акционери. Вероятно на общото събрание ще бъде гласувано и увеличението на капитала на компанията от 25.9 млн. лв. на 96.4 млн. лева, като в него бъдат апортирани 75% от акциите на Банка ДСК. В момента те са собственост на Министерския съвет (БКК вече притежава останалите 25%), а общата им номинална стойност е около 70.5 млн. лева.След увеличението на капитала на консолидационната компания държавата ще притежава 99.3% от акциите й, а частните фирми и общините - 0.7 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във