Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ПОЛУЧИЛА 1.1 МЛРД. ЛЕВА ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ БАНКИ

Очаква се общото събрание на Банковата консолидационна компания да разпредели (на 22 юли) дивидент между акционерите й за 2002 г. от около 140 млн. лева. За в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на БКК Нели Кордовска заяви (на 17 юли), че печалбата на компанията след облагане с данъци е 167.87 млн. лева. Тя уточни, че все още не може да каже точната сума на дивидента, който БКК ще раздаде. Трябвало да се направят някои допълнителни изчисления за сумите, заделени като обезпечение по гаранционните споразумения с Банк Аустрия и унгарската банка OTP (ОТП) - купувачите на БИОХИМ и Банка ДСК. През октомври 2002-ра австрийците купиха 99% от акциите на БИОХИМ за 82.5 млн. евро, а през май 2003-а БКК подписа с OTP споразумение за продажбата на 100% от капитала на Банка ДСК, за които ще получи 311 млн. евро.Консолидационната компания (по-известна у нас като продавача на българските банки) вече е платила на бюджета около 52 млн. лв. данъци. Ако общото събрание на акционерите й реши да раздаде дивидент от 140 млн. лв. за 2002 г., над 139 млн. лв. от него ще получи Министерството на финансите (то притежава 99.5% от акциите на БКК). Така общата сума, която БКК ще вкара в хазната, ще надхвърли 191 млн. лева. Според одита на Сметната палата върху дейността на БКК (от 1995-а до края на 2002-ра), общият размер на сумите, получени от продажбата на шест държавни банки през този период - ОББ, Пощенска банка, ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК, БУЛБАНК и БИОХИМ, е около 1.1 млрд. нови лева. По-голямата част от тези пари - 704 млн. лв. (360 млн. евро), БКК е получила от продажбата на БУЛБАНК през ноември 2000 година. Нели Кордовска заяви за в. БАНКЕРЪ, че веднага след приключването на сделката за продажбата на Банка ДСК в Народното събрание ще бъде внесен проектозакон, според който всички задължения на БКК по гаранционните споразумения с купувачите на БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК ще бъдат поети от държавата. След като този проектозакон бъде приет от парламента, консолидационната компания ще поиска от Софийския градски съд да открие процедура по ликвидацията й. В Държавен вестник ще бъде публикувано съобщение, с което всички кредитори на БКК ще бъдат поканени да предявят вземанията си в шестмесечен срок. Назначените от съда ликвидатори ще заделят по специална сметка сумите, необходими за обезпечаване на предявените към компанията искове (ако има такива). Останалата част от парите на БКК ще бъде разпределена между акционерите й. След приключването на всички процедури по удовлетворяване на евентуални кредитори и разпределение на парите между акционерите й (около 1000 на брой) БКК ще бъде заличена от фирмените регистри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във