Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ПОЛУЧИ КОНТРАОФЕРТИ ОТ БУЛБАНК, БИОХИМ И БАНКА ДСК

Банковата консолидационна компания получи писмените отговори на УниКредито Италиано, Банк Аустрия и унгарската банка ОТР (О Ти Пи) на предложението българската държава (в лицето на Министерството на финансите) да замести БКК като гарант за изпълнението на ангажиментите й към тримата инвеститори, които купиха БУЛБАНК, банка БИОХИМ и Банка ДСК. Както в. БАНКЕРЪ многократно информира читателите си, в първите дни на февруари 2004-а изпълнителният директор на консолидационната компания Нели Кордовска изпрати до централите на УниКредито, на Банк Аустрия и на унгарската OTP проектодоговорите, с които БКК възнамерява да прехвърли на българската държава следприватизационните си ангажименти към купувачите на БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК. Проектодоговорите са почти същите, каквито консолидационната компания е имала досега с тримата инвеститори. С едно изключение - правителството няма да поддържа специални ескроу сметки (парите, с които ще бъдат обезпечени евентуални искове на собствениците на БУЛБАНК, Банк Аустрия и ОТР). Причината за това е формална: срокът на действие на ескроу сметката от 54 млн. евро, открита от БКК в полза на купувача на БУЛБАНК - УниКредито, изтече през ноември 2002 година. На 7 октомври 2003 г. бяха освободени и парите (8.25 млн. евро) от ескроу сметката в полза на Банк Аустрия, която година по-рано стана собственик на БИОХИМ. Засега активна е единствено ескроу сметката в размер на 31.1 млн. евро в полза на унгарската ОТР, която през ноември 2003-а придоби 100% от акциите на Банка ДСК, но и тя ще бъде закрита на 2 октомври 2004 година.БКК предложи на УниКредито българската държава да гарантира на италианския инвеститор, че ако до края на 2005 г. в БУЛБАНК бъдат открити стари задължения към данъчните, той няма да ги плаща. Същата клауза, но със срок на действие до края на 2007-а, е предвидена и в проектодоговора с Банк Аустрия. Съществената подробност е, че държавата ни предлага да покрие щети, които не надхвърлят 25% от цената, платена за БИОХИМ - 82.5 млн. евро, което ще рече 20.625 млн. евро. На унгарската ОТР бе оферирано, че до 2008-а държавата ни ще поеме загубите й, ако евентуално разкрие стари данъчни задължения на Банка ДСК, но не по-големи от 25% (77.775 млн. евро) от цената, платена за спестовната ни институция - 311.1 млн. евро.В средата на май УниКредито, Банк Аустрия и ОТР са отговорили писмено на предложенията на БКК, като направените от тях забележки са от чисто правно естество. Според Нели Кордовска до края на май експертите на БКК ще проучат контрапредложенията на тримата инвеститори и през юни ще проведат с тях заключителните преговори. Изпълнителният директор на БКК смята, че договорите ще бъдат подписани до средата на следващия месец. След това документите трябва да бъдат ратифицирани от парламента. Цялата процедурата би трябвало да приключи до започването на лятната ваканция на депутатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във