Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ПАК ПРЕГОВАРЯ ЗА ПРОДАДЕНИТЕ БАНКИ

Банковата консолидационна компания разпрати между 18 и 20 февруари проектодоговорите си до УниКредито Италиано, Банк Аустрия и унгарската банка ОТР (О Ти Пи). След подписването им българската държава ще поеме ангажиментите на БКК към тримата чуждестранни инвеститори, закупили съответно БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК. В договора си с УниКредито банковата консолидационна компания (приватизатор на държавното участие в банките) прехвърля отговорностите си на българската държава. Тя от своя страна ще гарантира на италианската банка, че ако до края на 2005 г. в БУЛБАНК бъдат открити стари задължения към данъчните власти (за които купувачът не е бил информиран по време на сделката), те ще бъдат поети от българската държава. Същия ангажимент, но със срок на действие до края на 2007-а, правителството ще поеме към Банк Аустрия. Съществената подробност е, че държавата ни предлага да покрие само щети, които не надхвърлят 25% от цената, платена от австрийците за БИОХИМ - 82.5 млн. евро. Което ще рече, че държавният ангажимент ще се разпростре върху 20.625 млн. евро. На унгарската ОТР пък е предложено държавата ни да поеме загубите й от евентуалното разкриване на стари данъчни задължения до 2008-а. Стига те да не надхвърлят 25% (77.775 млн. евро) от цената - 311.1 млн. евро, платена от ОТР за покупката на спестовната ни институция.Изпълнителният директор на БКК Нели Кордовска очаква до края на март 2004-а собствениците на БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК да проучат проектодоговорите и да направят по тях своите забележки (ако въобще имат такива). Съветът на директорите на консолидационната компания е готов да обсъди предложенията за промени, направени от купувачите на трите банки, и ако намери за необходимо, ще проведе допълнителни преговори с тях. След приключването им обаче БКК и държавата, представлявана от министъра на финансите, ще подпишат с всеки един от тримата инвеститори тристранно споразумение за поемане на описаните ангажименти от правителството.Завършването на тази процедура ще позволи на съвета на директорите на БКК да пристъпи към ликвидация на консолидационната компания. Решението за това се очаква да бъде взето по време на годишното й общо събрание, което най-вероятно ще се проведе през април 2004 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във