Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ИЗЛИВА 594 МИЛИОНА ЛЕВА В ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА

Цялата печалба на Банковата консолидационна компания за 2003 г. в размер на 422 млн. лв. ще бъде разпределена като дивидент. Между акционерите на компанията, в която Министерството на финансите владее 99.53% от капитала, ще бъдат поделени и 44.68 млн. лв., останали от неразпределени печалби от предишни години. Това решиха акционерите на БКК на общото си събрание, проведено на 30 юли 2004 година.Разбира се, финансовото ведомство ще получи огромната част от цялата тази камара пари. Във фискалния резерв на държавата ще влязат общо 464.3 млн. лв., а останалите 2.38 млн. лв. ще бъдат поделени между многото на брой дребни акционери на БКК, които притежават общо 0.47% от акциите й. Приносът на консолидационната компания за попълването на сметките на правителството обаче не се ограничава само с големия дивидент. През 2004-а БКК е платила на бюджета и 129.64 млн. данък върху печалбата си за миналата година. Така че общата полза за хазната от удълженото съществуване на това дружество е 593.94 млн. лева. Единици са фирмите в България, които могат да се похвалят с подобен принос към държавните финанси. Но ръководеното от Милен Велчев ведомство няма да се радва дълго на този голям данъкоплатец. По устав Банковата консолидационна компания трябва да бъде ликвидирана и последният утвърден срок, в който трябва да стане това, е 31 декември 2004 година. В началото на 2004 г. акционерите на компанията за десети или единайсти път удължиха срока на съществуването й - до 11 август. Министрите в съвета на директорите на БКК и изпълнителният й директор Нели Кордовска се надяваха, че дотогава Народното събрание ще ратифицира договорите, с които държавата ще поеме ангажиментите на консолидационната компания към УниКредито, Банк Аустрия и унгарската банка ОТР (О Ти Пи) по договорите за покупка на БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и Банка ДСК. Което и стана в края на изминалата седмица (29 юли).БКК се бе ангажирала, че ще изплати на тримата инвеститори щетите, които те евентуално ще понесат, ако в определен срок в закупените от тях банки бъдат открити задължения към бюджета или проблемни вземания, за които купувачите не са били уведомени предварително. За УниКредито въпросният срок изтича в края на 2005 г., за Банк Аустрия - в края на 2007 г., а за ОТР - в края на 2009 година. Сключването на такива договори са били между изричните условия, поставени от Банк Аустрия и от ОТР при покупката съответно на Ейч Ви Би Банк Биохим и на Банка ДСК.От април до края на юни изпълнителният директор на БКК Нели Кордовска водеше преговори със собствениците на БУЛБАНК, Банк Аустрия и ОТР по договорите, с които ангажиментите на консолидационната компания трябва да бъдат прехвърлени на държавата. В окончателния си вариант документите бяха одобрени от Министерския съвет в началото на юли и веднага бяха изпратени за ратификация в парламента. На 20 юли те бяха разгледани на закрито заседание на бюджетната комисия. Тогава депутатите от опозицията протестираха, че в договорите за продажба на Ейч Ви Би Банк Биохим и на Банка ДСК са вписани специфични ангажименти, чието евентуално изпълнение може да предизвика значителни разходи за държавата (за някои от тях в. БАНКЕРЪ писа в миналия си брой 29). Въпреки това комисията препоръча на Народното събрание да ратифицира документите. На закрито заседание в пленарната зала на 29 юли депутатите от опозицията отново са поискали обяснение по проблемните точки в договорите. Някои от тях твърдят, че не са получили задоволителни отговори. Говори се, че финансовият министър Милен Велчев, който прекъсна отпуската си, за да присъства на дебата, не е искал да отговаря на въпросите. Наложило се дори депутатът от БСП Георги Пирински да се позове на конституцията, за да го накара лично да даде обяснения по клаузите в отделните договори. В крайна сметка управляващото мнозинство в парламента е гласувало за ратификацията им. След като решението бъде публикувано в Държавен вестник, ангажиментите на БКК към УниКредито, Банк Аустрия и ОТР ще се прехвърлят към държавната кесия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във