Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИЗНЕС БАНКА ОТИВА НА ТЪРГ ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ

Фалиралата Бизнес Банка печели наградата Дървеното чукче за институция, която най-много пъти е била предлагана на търг. От 1999 г. до момента вземанията и имуществените й права са обявявани за публична продан три пъти. И все неуспешно. Третият търг, който се проведе на 12 ноември 2001 г., бе обявен в началото на този месец за опорочен от софийския градски съдия Алексей Иванов. Официалният му мотив е, че синдиците на Бизнес Банка Иван Панчев и Мартин Христозов не са изчакали да премине едномесечният срок от пускането на обявата за търга до провеждането му, в който евентуалните кандидати могат да се запознаят с активите на банката. По тази причина съдия Иванов нарежда на синдиците да проведат отново търга. Те вече са обявили, че крайният срок, в който трябва да бъдат подадени офертите за активите на Бизнес Банка, е 10 януари 2002 година. Според някои юристи обаче, третият търг се е провалил заради нежеланието на Агенцията за държавните вземания да се включи в него. Работата е там, че нейните служители разчитат на служебна победа. Законът предвижда такава възможност, но държавната агенция, управлявана от Александър Раков, може да придобие активите на банката само ако оценката им е по-ниска от задълженията на фалиралата институция към нея. Сметките, направени от хората на Раков, показваха, че Бизнес Банка им дължи около 8.5 млн. лева. Активите на фалиралата институция обаче са оценени на 9.04 млн. лева. Тази сума бе формирана, след като съдът вече удовлетвори искането на Агенция за държавните вземания и намали с 10% първоначално определената цена на Бизнес Банка преди провеждането на втория търг. Целта на служителите на Раков бе да не се явят и на третия търг и да поискат от съда да прехвърли на държавната институция активите на фалиралата банка. В този случай, според чл.381 от Гражданскопроцесуалния кодекс, цената се намалява до 7.23 млн. лв., което е 80% от първоначалната оценка. Сметката е проста - след като вземанията на държавата са 8.5 млн. лв., съдът вече би трябвало да й прехвърли активите на банката. Точно по тази причина агенционните служители не подават оферта на третия търг и спокойно зачакват решението на съда. Само че хората на Раков са пропуснали да включат в сметката парите, които синдиците на Бизнес Банка са превели на бюджета още през 2000 г., а те са над 1 млн. лева. Като се приспадне това плащане, дългът на фалиралата институция към агенцията намалява до 7.47 млн. лева. Освен това синдиците Панчев и Христозов пишат до съдия Алексей Иванов, че при провеждането на повторен търг, при който цената на банката вече е намалена с 10%, активите й не могат да се прехвърлят (възлагат) на купувач, който предлага 80% от намалената оценка. Те подчертават, че при това положение купувачът - в случая агенцията, ще придобие собственост, чиято цена е намалена с общо 28 процента. А това, според синдиците, е недопустимо. На съдия Иванов не му се налага да разсъждава по този казус, тъй като, както вече споменахме в началото, той обявява третия търг за опорочен и разпорежда провеждането на четвърти. На него обаче може да се разиграе същата драма, а тогава вече ще е необходима решителна съдийска намеса.Панчев и Христозов смятат, че агенцията може да получи активите на Бизнес Банка при цена, която не бива да е под 8.034 млн. лв. - 80% от оценката на институцията, при която се е провел вторият търг. При това положение обаче държавата не може да прибере всички активи на фалиралата Бизнес Банка. Панчев и Христозов смятат, че изход от ситуацията може да бъде намерен. Единият е агенцията да възстанови по сметките на синдиците 560 хил. лв., които те да разпределят между останалите кредитори на банката. Другата възможност е на разположение на синдиците на фалиралата институция да бъдат оставени имущество или вземания, чиято оценка е над 560 хил. лева. След тяхната продажба получените пари следва да бъдат разпределени между останалите кредитори на банката. Иван Панчев заяви, че тази схема е напълно осъществима, ако агенцията се съгласи да остави на банката например сградата й в Петрич. Към нея е проявен интерес от регистрираното в града акционерно дружество Алерфа (във въздухоплаването това е кодовата дума за тревога), което било склонно да плати за сградата над 560 хил. лева. Според Панчев, въпросната фирма била собственост на швейцарски бизнесмени. Публикуваните в Държавен вестник регистрации на Алерфа не показват кои са нейните акционери. Но от тях става ясно, че в нейния съвет на директорите влизат Стоян Арнаудов, Христо Ламбрев и Тонка Качулева, които са управители или съдружници в една дузина фирми, учредени в Петрич.Агенцията обаче не е склонна да се откаже от въпросната сграда. Александър Раков смята, че при пълно спазване на законовите процедури за провеждане на търга тя трябва да получи всички активи на Бизнес Банка. Вероятно на 10 януари 2002 г. неговите служители отново няма да подадат оферта и след това ще поискат от Софийския градски съд да прехвърли на държавната институция всички активи на банката. И тогава магистратът Алексей Иванов ще трябва да отсъди дали правото е на страната на синдиците, или на страната на Раков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във